Subject description - A0B04F2

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04F2 French language 2
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Juna Jennings P. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Juna Jennings P., Krumpová A., Lisá D. Semester:*

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04F2

Anotation:

Kurz je určen pro studenty - tzv. falešné začátečníky, kteří se tento jazyk již dříve učili, a pro studenty, kteří absolvovali kurz Francouzština 1. Znají základní slovní zásobu a mají povědomí o základních gramatických jevech. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

Study targets:

Cíl kurzu: Zvládnutí základů jazyka a schopnost reagovat v běžných situacích každodenního života. Gramatické struktury jsou procvičovány v komunikativních situacích.

Content:

Kurz je určen pro studenty - tzv. falešné začátečníky, kteří se tento jazyk již dříve učili, a pro studenty, kteří absolvovali kurz Francouzština 1. Znají základní slovní zásobu a mají povědomí o základních gramatických jevech. Důraz je kladen na komunikaci a výslovnost.

Course outlines:

Týden 1 + 2: Se saluer, se présenter. L 7 - Jean décore sa chambre. Barvy, předměty. Ženský rod adjektiv. Přivlastňovací zájmena v čísle jednotném. Týden 3 + 4: L 8 - Daniel va en France. Národnosti. Sloveso aller. Opisný budoucí čas. Vyjadřování povinnosti. Výrazy množství. Předložky devant x avant. Týden 5 + 6: L 9 - Dans le train. Paříž. Přivlastňovací zájmena v čísle množném. Sloveso faire. Přídavné jméno slovesné. Předložky. Týden 7 + 8: Opakování. Test I. L 10 - A la frontiere. Cestování. Rodina. Ukazovací zájmena. Týden 9 + 10: L 10 - Os. zájmena samostatná. Záporné výrazy. Neurčitý podmět on. Zájmeno quel. Týden 11 + 12: L 11 - Daniel téléphone. Telefonování, psaní adresy. Slovesa 3. třídy. Rozkazovací zp. Du, des. Číslovky 11-20. Opakování. Test II. Týden 13 + 14: Oprava testu, zápočty.

Exercises outline:

Týden 1 + 2: Se saluer, se présenter. L 7 - Jean décore sa chambre. Barvy, předměty. Ženský rod adjektiv. Přivlastňovací zájmena v čísle jednotném. Týden 3 + 4: L 8 - Daniel va en France. Národnosti. Sloveso aller. Opisný budoucí čas. Vyjadřování povinnosti. Výrazy množství. Předložky devant x avant. Týden 5 + 6: L 9 - Dans le train. Paříž. Přivlastňovací zájmena v čísle množném. Sloveso faire. Přídavné jméno slovesné. Předložky. Týden 7 + 8: Opakování. Test I. L 10 - A la frontiere. Cestování. Rodina. Ukazovací zájmena. Týden 9 + 10: L 10 - Os. zájmena samostatná. Záporné výrazy. Neurčitý podmět on. Zájmeno quel. Týden 11 + 12: L 11 - Daniel téléphone. Telefonování, psaní adresy. Slovesa 3. třídy. Rozkazovací zp. Du, des. Číslovky 11-20. Opakování. Test II. Týden 13 + 14: Oprava testu, zápočty. Podmínky pro získání zápočtu: Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů. Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%. V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu. V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.

Literature:

Literatura : Pravda - Pravdová: Francouzština nejen pro samouky - lekce 7 - 11

Requirements:

Podmínky pro získání zápočtu: Pravidelná docházka do kurzu, aktivní účast na hodinách, plnění zadaných úkolů a úspěšné zvládnutí obou testů. Zápočet je podmíněn úspěšností alespoň na 66%. V případě nižšího procenta bude u každého z testů nabídnuta možnost jedné opravy v dohodnutém termínu. V případě přechodu na distanční - on-line formu studia se podmínky mohou změnit.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOES Common courses V
BEOES Open Electronic Systems V
BPSIT Common courses V
BKSIT Common courses V
MPOES3 Solid State Systems V
MPOES2 RF and DSP Engineering V
MPOES1 Communications and Signal Processing V
BPOES_2020 Common courses V


Page updated 16.7.2024 17:51:31, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)