Subject description - A0B04C2Z

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04C2Z Czech language 2
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Juna Jennings P. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Jirásková P., Juna Jennings P., Pinková J. Semester:Z

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04C2Z

Anotation:

The course is aimed at foreign students studying in Czech, it further develops their language knowledge and skills to meet the needs of technical university students

Study targets:

Course objective: To teach foreign students to deal with technical texts by themselves and to express themselves fluently and effortlessly on technical issues in everyday situations. Perfecting written Czech.

Content:

To teach foreign students to deal with technical texts by themselves and to express themselves fluently and effortlessly on technical issues in everyday situations. Perfecting written Czech.

Course outlines:

LEKCE 1 Seznámení a informace o podobě cvičení Téma: Sladký život studentský – úvod, slovní zásoba, gramatické jevy Práce s textem: Studium na FEL ČVUT LEKCE 2 Téma: Sladký život studentský – pokračování, vyjádření názoru, zásady diskuse Práce s grafy, jejich typologie, jejich čtení, prezentace grafů Slovní zásoba – popis grafu, číslovky LEKCE 3 Téma: Moje studium, moje práce mě baví Porozumění čtenému, diskuse, tvorba otázek Poslech názorů, moje hobby, moje záliby, mé studium, má budoucí práce Slovní zásoba – profese, práce, lidé, lidské vlastnosti LEKCE 4 Téma: Kde na to vzít peníze? Banka, brigáda, práce Společná diskuse, poslech názorů k danému tématu, porozumění slyšenému Slovní zásoba – způsob zisku finančních prostředků, jejich šetření, za co vydáváme peníze Vhodné fráze – jejich osvojení, zpracování grafu LEKCE 5 Téma: odborný text 1 Zpracování odborného textu dle zadání cvičící Slovní zásoba – spojky, spojovací výrazy, slovesné tvary (pasivum) LEKCE 6 Téma: odborný text 2 Zpracování odborného textu dle zadání cvičící Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory Příprava na TEST 1 LEKCE 7 TEST 1 Téma: Česká republika známá i neznámá – úvod Diskuse – turistika, cestování, s kým, kam, za kolik, kdy… LEKCE 8 Téma: Česká republika známá i neznámá – pokračování Poslech, porozumění slyšenému, diskuse Prezentace svého oblíbeného místa Shrnutí výsledků TEST 1 LEKCE 9 Téma: odborný text 3 Zpracování odborného textu dle zadání cvičící Psaní – klíčová slova, odstavce Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory LEKCE 10 Téma: Vlastní střecha nad hlavou Opis textu – práce s českou klávesnicí Popis schématu, obrázku, tabulky – slovní zásoba, odpovídající větné konstrukce LEKCE 11 Téma: odborný text 4 Zpracování odborného textu dle zadání cvičící Klíčová slova, popis, vypravování Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory Příprava na TEST 2 LEKCE 12 TEST 2 Téma: Vlastní střecha nad hlavou – pokračování Slovesné vazby – kondicionál, spojky a spojovací výrazy Četba – nabídka bydlení (inzeráty), porozumění zkratkám LEKCE 13 Shrnutí výsledků TEST 2 Téma: Studentské bydlení, Můj dům – můj hrad aneb plány do budoucna (dům – byt) Spojky, spojovací výrazy, číslovky, slovesné tvary Diskuse o kvalitě bydlení LEKCE 14 Závěrečné shrnutí

Exercises outline:

LEKCE 1 Seznámení a informace o podobě cvičení Téma: Sladký život studentský – úvod, slovní zásoba, gramatické jevy Práce s textem: Studium na FEL ČVUT LEKCE 2 Téma: Sladký život studentský – pokračování, vyjádření názoru, zásady diskuse Práce s grafy, jejich typologie, jejich čtení, prezentace grafů Slovní zásoba – popis grafu, číslovky LEKCE 3 Téma: Moje studium, moje práce mě baví Porozumění čtenému, diskuse, tvorba otázek Poslech názorů, moje hobby, moje záliby, mé studium, má budoucí práce Slovní zásoba – profese, práce, lidé, lidské vlastnosti LEKCE 4 Téma: Kde na to vzít peníze? Banka, brigáda, práce Společná diskuse, poslech názorů k danému tématu, porozumění slyšenému Slovní zásoba – způsob zisku finančních prostředků, jejich šetření, za co vydáváme peníze Vhodné fráze – jejich osvojení, zpracování grafu LEKCE 5 Téma: odborný text 1 Zpracování odborného textu dle zadání cvičící Slovní zásoba – spojky, spojovací výrazy, slovesné tvary (pasivum) LEKCE 6 Téma: odborný text 2 Zpracování odborného textu dle zadání cvičící Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory Příprava na TEST 1 LEKCE 7 TEST 1 Téma: Česká republika známá i neznámá – úvod Diskuse – turistika, cestování, s kým, kam, za kolik, kdy… LEKCE 8 Téma: Česká republika známá i neznámá – pokračování Poslech, porozumění slyšenému, diskuse Prezentace svého oblíbeného místa Shrnutí výsledků TEST 1 LEKCE 9 Téma: odborný text 3 Zpracování odborného textu dle zadání cvičící Psaní – klíčová slova, odstavce Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory LEKCE 10 Téma: Vlastní střecha nad hlavou Opis textu – práce s českou klávesnicí Popis schématu, obrázku, tabulky – slovní zásoba, odpovídající větné konstrukce LEKCE 11 Téma: odborný text 4 Zpracování odborného textu dle zadání cvičící Klíčová slova, popis, vypravování Slovní zásoba – slovesné tvary, vhodné fráze vyjadřující postoje, názory Příprava na TEST 2 LEKCE 12 TEST 2 Téma: Vlastní střecha nad hlavou – pokračování Slovesné vazby – kondicionál, spojky a spojovací výrazy Četba – nabídka bydlení (inzeráty), porozumění zkratkám LEKCE 13 Shrnutí výsledků TEST 2 Téma: Studentské bydlení, Můj dům – můj hrad aneb plány do budoucna (dům – byt) Spojky, spojovací výrazy, číslovky, slovesné tvary Diskuse o kvalitě bydlení LEKCE 14 Závěrečné shrnutí

Literature:

[1] A. Nekovářová - Čeština pro život 2 (nakl. Akropolis 2008
[2] Texts on the website of the Department of Languages - Texts 1-5

Requirements:

Czech language sklil - level B2

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOES Common courses V
BEOES Open Electronic Systems V
BPSIT Common courses V
BKSIT Common courses V
BPOES_2020 Common courses V


Page updated 16.7.2024 17:51:31, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)