Subject description - A0B04C2L

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A0B04C2L Czech language 2
Roles:V Extent of teaching:2C
Department:13104 Language of teaching:
Guarantors:Juna Jennings P. Completion:Z
Lecturers:  Credits:2
Tutors:Juna Jennings P., Pinková J. Semester:L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A0B04C2L

Anotation:

The course is aimed at foreign students studying in Czech, it further develops their language knowledge and skills to meet the needs of technical university students.

Study targets:

Course objective: To teach foreign students to deal with technical texts by themselves and to express themselves fluently and effortlessly on technical issues in everyday situations. Perfecting written Czech.

Content:

1. výběr tématu
není na české wikipedii nebo není rozpracováno (má např. je jeden odstavec) je zajímavé pro české čtenáře je možné k němu najít zdroje informací v češtině (nemusí být česky všechny) bude ho možné pomocí tzv. wikilinků propojit s jinými tématy na wikipedii
2. zpracování textu
následovat styl typický pro wikičlánky délka textu 300 - 450 slov míra odbornosti textu odpovídá stylu wikipedie
3. formální stránka
. text obsahuje odkazy na zdroje . druh odkazů odpovídá požadavkům na články na wikipedii . text obsahuje 1 - 3 související obrázky

Course outlines:

LEKCE 1 seznámení se s typickým stylem psaní pro wikipedii: . analýza článků . hledání společných rysů LEKCE 2 seznámení s technickými podmínkami psaní na wikipedii: . prezentace . Wikipedia: Your first article. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Your_first_article . Wikipedia: Summary style. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Summary_style . Wikipedia: Tutorial. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial . praktické vyzkoušení . úkol - najít si téma odpovídající zadání LEKCE 3 - 4 hledání modelů pro daný typ textu . najít podle svého vybraného tématu "modelové články" (4 - 6) . uvědomit si, které informace texty obsahují a o čem se naopak nezmiňují . vytvořit si podle modelových článků obecnou osnovu - pořadí informací . typická slovní zásoba, fráze k tématu . např. pokud chce student psát o nějakém městě, podívá se, jak typicky vypadají texty popisující města, jaké mají podkapitoly, obrázky atd. LEKCE 5 - 6 hledání zdrojů informací . na základě osnovy rozdělit text na hlavní části . k jednotlivým částem najít zdroje . jednotlivé části heslovitě popsat (fakta, klíčová slova/fráze) a zaznamenat i daný zdroj LEKCE 7 představení témat před třídou . prezentace - na základě připravené osnovy . diskuse LEKCE 8 psaní prvního nástinu textu především zachycení stěžejních faktů rozčlenění do kapitol dle osnovy názvy kapitol - dle tématu i "modelových článků" LEKCE 9 první feedback . vzájemná kontrola prvních draftů se zapojením učitele . návaznost textu . zachycení základních informací o tématu . vhodnost nadpisů . srozumitelnost pro běžného čtenáře . něco chybí/přebývá LEKCE 10 první úprava . zahrnutí relevantních návrhů z feedbacku do textu . další práce na textu LEKCE 11 druhý feedback . psaní textu . průběžná kontrola učitelem LEKCE 12 práce s wiki - formátem . práce na wiki-pískovišti . formátování částí textů . vkládání linků . vkládání odkazů na zdroje . vkládání obrázků LEKCE 13 dokončování textu . finální kontrola . vzájemná kontrola textů kontrola a opravy učitelem LEKCE 14 nahrávání textů . uložení textů na wikipedii - opravení chyb (výhrady od správců Wikipedie)

Exercises outline:

Syllabus - A0B04C2L (summer semester) LEKCE 1 seznámení se s typickým stylem psaní pro wikipedii: . analýza článků . hledání společných rysů LEKCE 2 seznámení s technickými podmínkami psaní na wikipedii: . prezentace . Wikipedia: Your first article. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Your_first_article . Wikipedia: Summary style. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Summary_style . Wikipedia: Tutorial. https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Tutorial . praktické vyzkoušení . úkol - najít si téma odpovídající zadání LEKCE 3 - 4 hledání modelů pro daný typ textu . najít podle svého vybraného tématu "modelové články" (4 - 6) . uvědomit si, které informace texty obsahují a o čem se naopak nezmiňují . vytvořit si podle modelových článků obecnou osnovu - pořadí informací . typická slovní zásoba, fráze k tématu . např. pokud chce student psát o nějakém městě, podívá se, jak typicky vypadají texty popisující města, jaké mají podkapitoly, obrázky atd. LEKCE 5 - 6 hledání zdrojů informací . na základě osnovy rozdělit text na hlavní části . k jednotlivým částem najít zdroje . jednotlivé části heslovitě popsat (fakta, klíčová slova/fráze) a zaznamenat i daný zdroj LEKCE 7 představení témat před třídou . prezentace - na základě připravené osnovy . diskuse LEKCE 8 psaní prvního nástinu textu především zachycení stěžejních faktů rozčlenění do kapitol dle osnovy názvy kapitol - dle tématu i "modelových článků" LEKCE 9 první feedback . vzájemná kontrola prvních draftů se zapojením učitele . návaznost textu . zachycení základních informací o tématu . vhodnost nadpisů . srozumitelnost pro běžného čtenáře . něco chybí/přebývá LEKCE 10 první úprava . zahrnutí relevantních návrhů z feedbacku do textu . další práce na textu LEKCE 11 druhý feedback . psaní textu . průběžná kontrola učitelem LEKCE 12 práce s wiki - formátem . práce na wiki-pískovišti . formátování částí textů . vkládání linků . vkládání odkazů na zdroje . vkládání obrázků LEKCE 13 dokončování textu . finální kontrola . vzájemná kontrola textů kontrola a opravy učitelem LEKCE 14 nahrávání textů . uložení textů na wikipedii

Literature:

materials provided by the teacher on moodle

Requirements:

B1-B2 level of Czech language skills

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOES Common courses V
BEOES Open Electronic Systems V
BPSIT Common courses V
BKSIT Common courses V
BPOES_2020 Common courses V


Page updated 16.7.2024 17:51:31, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)