Subject description - A5M34ELE

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A5M34ELE Electronics
Roles:PV Extent of teaching:3P+1L
Department:13134 Language of teaching:CS
Guarantors:Laposa A. Completion:KZ
Lecturers:Laposa A. Credits:4
Tutors:Laposa A. Semester:L

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/enrol/index.php?id=2938

Anotation:

Předmět poskytuje studentům úvodní poznatky o současných základních pasivních a aktivních elektronických součástkách. Struktura, fyzikální a obvodové vlastnosti součástek jsou vysvětlovány do podrobnosti přiměřené zaměření studijního programu. Dále se probírá se chování součástek při práci s malými i velkými signály analogovými, číslicovými a optickými. Ukazuje metodiku práce návrhu základních aplikačních obvodů s elektronickými součástkami. V laboratořích se pak provádějí měření nejdůležitějších aplikací moderních polovodičových součástek.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: A5M34ELE

Course outlines:

1. Historie elektroniky. Pasivní prvky a součástky.
2. Přechod PN, typy přechodů; charakteristiky, užití.
3. Aplikace diod: hlavní způsoby užití; spínače, tvarovače, usměrňovače.
4. Bipolární tranzistor: struktura, princip činnosti. Nastavení a stabilizaci klidového pracovního bodu.
5. Bipolární tranzistor: základní obvody, zesilovače.
6. Unipolární tranzistory JFET a MOSFET: princip činnosti, VA charakteristiky, obvodové vlastnosti.
7. JFET a MOSFET: základní zapojení, zesilovače.
8. Výkonové aplikace bipolárních tranzistorů a FETů: pracovní režimy zesilovačů, bipolární a unipolární spínač.
9. Vícevrstvé spínací součástky: tyristor, GTO tyristor, triak. Struktury, princip činnosti, typické aplikace.
10. Úvod do teorie a aplikace operačních zesilovačů. Ideální a reálný OZ. Záporná a kladná zpětná vazba. Základní aplikace.
11. Úvod do číslicových součástek: elektronická realizace Booleovských výrazů, úplný logický soubor. Bipolární a unipolární číslicové součástky.
12. Elektronické paměťové struktury: klopné obvody, posuvné registry, paměťové součástky. Nábojově vázané struktury (CCD).
13. Optoelektronické součástky, rozdělení, principy funkce; aplikace.
14. Opakování látky, rezerva.

Exercises outline:

1. Pasivní prvky a součástky.
2. Principy obvodových simulací.
3. Vlastnosti polovodičových diod.
4. Aplikace diod: hlavní způsoby užití; spínače, tvarovače, usměrňovače.
5. Bipolární tranzistor: zesilovač.
6. Bipolární tranzistor: spínač.
7. Zesilovače s unipolárními tranzistory JFET a MOSFET.
8. Výkonové aplikace MOSFETů.
9. Vícevrstvé spínací součástky - aplikace tyristoru.
10. Obvody s operačními zesilovači - záporná zpětná vazba.
11. Operační zesilovač - kladná zpětná vazba, komparátor.
12. Základní číslicové prvky a mikroprocesory.
13. Optoelektronické součástky.
14. Opakování látky, rezerva.

Literature:

1. Vobecký, J.; Záhlava, V.: Elektronika - součástky a obvody. Grada Publishing, Praha 2005, ISBN 80-247-9062-9
2. Foit, J.; Vobecký, J.; Záhlava, V.: Elektronika - cvičení, druhé vydání. ČVUT Praha, ISBN 80-01-02204- 8

Requirements:

https://moodle.kme.fel.cvut.cz/moodle/login/index.php?lang=cs

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPIB_2020 Common courses PV 2
MPIBNEW Common courses PV 2


Page updated 14.7.2024 17:51:07, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)