Formuláře

Přihláška k doktorskému studijnímu programu pdf doc doc proces
Individuální studijní plán doktoranda pdf doc doc proces
Výsledky zkoušek a hodnocení doktoranda pdf doc doc proces
Přihláška ke státní doktorské zkoušce pdf doc doc proces
Přihláška k odborné rozpravě pdf doc doc  
Potvrzení o splnění závazků a povinností pdf      
Žádost o obhajobu disertační práce pdf doc doc proces
Žádost o prodloužení/pokračování doktorského studia
(i pro ruské a běloruské studenty pro splnění povinnosti dle příkazu rektora 05/2022)
pdf doc doc  
Žádost o změnu formy studia pdf doc doc  
Žádost o přerušení doktorského studia pdf doc doc proces
Žádost o ukončení doktorského studia pdf doc doc proces
Žádost o přechod na studium dle nového Řádu doktorského studia (2022) pdf doc    
Žádost o evidenci uznané doby rodičovství pdf doc rtf  
Žádost o uznání kreditů za zahraniční stáž pdf doc rtf  
Žádost o stipendijní podporu doktorandům samoplátcům pdf doc rtf  
Žádost o zápis/uznání externího předmětu pdf doc rtf  
Application for CTU FEE Grant: PhD Study with a Distinguished Co-Supervisor pdf doc    
Declaration of Commitment to Act as a Co-Supervisor pdf doc    
Za obsah odpovídá: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D.