Nejlepší absolventi za rok 2017

Bakalářské studium

Magisterské studium

Certifikát pořadí absolventů


Vystudovali s vyznamenáním bakalářské studium

Jméno Program Obor
Baručić Denis Softwarové technologie a management Softwarové inženýrství
Bayer Jan Kybernetika a robotika Senzory a přístrojová technika
Cejp Martin Kybernetika a robotika Senzory a přístrojová technika
Cibulka Šimon Elektrotechnika, energetika a management Aplikovaná elektrotechnika
Čáp Martin Otevřená informatika Softwarové systémy
Frčková Ladislava Otevřená informatika Softwarové systémy
Hron Petr Otevřené elektronické systémy  
Ira Lukáš Elektrotechnika, energetika a management Aplikovaná elektrotechnika
Jirků Michal Kybernetika a robotika Systémy a řízení
Kala Tomáš Otevřená informatika Informatika a počítačové vědy
Kostyuk Petro Softwarové technologie a management Softwarové inženýrství
Loukota Lukáš Elektrotechnika, energetika a management Elektrotechnika a management
Lukáč Jozef Otevřené elektronické systémy  
Milec David Otevřená informatika Informatika a počítačové vědy
Najman Michal Kybernetika a robotika Robotika
Novák Tomáš Kybernetika a robotika Robotika
Palivcová Dominika Softwarové technologie a management Web a multimedia
Pavlovec Václav Softwarové technologie a management Web a multimedia
Rezková Karolína Otevřená informatika Informatika a počítačové vědy
Rokusek David Elektrotechnika, energetika a management Aplikovaná elektrotechnika
Rozumnyi Denys Otevřená informatika Informatika a počítačové vědy
Rybkin Oleh Otevřená informatika Informatika a počítačové vědy
Rygl Sebastian Elektrotechnika, energetika a management Elektrotechnika a management
Rytina Adam Elektrotechnika, energetika a management Aplikovaná elektrotechnika
Rösler Jakub Otevřené elektronické systémy  
Sedláček Šimon Otevřená informatika Softwarové systémy
Studený Jan Otevřená informatika Informatika a počítačové vědy
Šilhavý Prokop Otevřená informatika Informatika a počítačové vědy
Šmíd Antonín Softwarové technologie a management Web a multimedia
Vobecký Antonín Kybernetika a robotika Robotika
Wimmer Lukáš Elektrotechnika, energetika a management Aplikovaná elektrotechnika

S oceněnou bakalářskou prací

Jméno Studijní program Obor Název práce Vedoucí práce (katedra obhajoby)
Baručić Denis STM Softwarové inženýrství Podpora aspektově orientovaného přístupu v algebraických specifikacích Ing. Jiří Šebek (13136)
Čáp Martin OI Softwarové systémy Porovnání herních platforem Unity a Unreal engine Ing. David Sedláček Ph.D. (13136)
Froš Denis EEM Elektrotechnika a management Zhodnocení mycího procesu u technologie pájení přetavením doc. Ing. Karel Dušek Ph.D. (13116)
Hanuš Pavel KME Aplikovaná elektronika Návrh modulu SQM4 Ing. Vít Záhlava CSc. (13134)
Hopp Lukáš STM Softwarové inženýrství Framework pro testování platformy PCTgen Ing. Miroslav Bureš Ph.D. (13136)
Hron Petr OES Otevřené elektronické systémy LDPC Coding and Iterative Decoding prof. Ing. Jan Sýkora CSc. (13137)
Hrubý Vojtěch KME Komunikační technika Model regionálního aplikátoru na bázi osmi dipólů prof. Ing. Jan Vrba CSc. (13117)
Hubata-Vacek Václav KME Komunikační technika Realizace VLC komunikačního systému prof. Ing. Stanislav Zvánovec Ph.D. (13117)
Jandus Tadeáš EEM Aplikovaná elektrotechnika Aplikace kogenerační jednotky v RD Ing. Lubomír Musálek (13115)
Janota Lukáš EEM Elektrotechnika a management Výstavba a provoz malé FVE Ing. Tomáš Králík Ph.D. (13116)
Jirků Michal KyR Systémy a řízení Pokročilé metody lokalizace pozemních robotů za pomoci WiFi signálu. Ing. Michal Reinštein Ph.D. (13135)
Kala Tomáš OI Informatika a počítačové vědy Detekce událostí z textových dat doc. Ing. Jiří Kléma Ph.D. (13133)
Kroulík Lukáš KME Aplikovaná elektronika Dvoukanálový DDS generátor signálů pro audio aplikace Ing. Martin Pokorný Ph.D. (13134)
Kulhavý Jan EEM Aplikovaná elektrotechnika Studie růstu dendritů na deskách plošných spojů doc. Ing. Karel Dušek Ph.D. (13113)
Loukota Lukáš EEM Elektrotechnika a management FVE a její integrace do energetického systému domu Ing. Martin Beneš Ph.D. (13116)
Melechovský Jan KME Multimediální technika Klasifikace hudebních žánrů pomocí MFCC Ing. František Rund Ph.D. (13137)
Moldan Václav KME Multimediální technika Rozpoznání titulu gramofonové desky podle krátké ukázky Ing. František Rund Ph.D. (13137)
Palivcová Dominika STM Web a multimedia UI dohledového centra pro navigační systém pro nemocnice Ing. Miroslav Macík Ph.D. (13139)
Petráček Pavel KyR Robotika Decentralizovaný model rojového chování Boids v ROS Ing. Martin Saska Dr. rer. nat. (13133)
Povolný Vojtěch KME Síťové a informační technologie Příprava organických a tištěných elektronických součástek Ing. Alexandr Laposa (13134)
Rečka Juraj KME Aplikovaná elektronika Signály systémů eLORAN, Čajky a ev. LTE jako 'opportunity' signals prof. Ing. František Vejražka CSc. (13134)
Rozumnyi Denys OI Informatika a počítačové vědy Sledování, učení a detekce objektů různých rychlostí prof. Ing. Jiří Matas Ph.D. (13133)
Rybkin Oleh OI Informatika a počítačové vědy Robustní výpočet ohniskových vzdáleností doc. Ing. Tomáš Pajdla Ph.D. (13133)
Rygl Sebastian EEM Elektrotechnika a management Možnosti akumulace energie v RD Ing. Tomáš Králík Ph.D. (13116)
Rytina Adam EEM Aplikovaná elektrotechnika Diagnostické zobrazovací metody v lékařství, využití plochých detektorů u mobilních rentgenových přístrojů doc. Ing. Lenka Lhotská CSc. (13113)
Šmíd Antonín STM Web a multimedia Srovnání Unity a Unreal Enginu doc. Ing. Jiří Bittner Ph.D. (13139)
Tomanová Michaela KME Komunikační technika Algoritmy pro zpracování navigační zprávy systému GPS prof. Ing. František Vejražka CSc. (13117)
Vobecký Antonín KyR Robotika Odhadování úmyslů účastníků silničního provozu pomocí Bayesovských sítí RNDr. Júlia Škovierová Ph.D. (13133)
Vodseďálek Jakub KyR Senzory a přístrojová technika Kamerový systém pro snímání vibrací doc. Ing. Jan Fischer CSc. (13138)
Wimmer Lukáš EEM Aplikovaná elektrotechnika Optimalizace optického spektrometru pomocí softwarového lock-in analyzéru Mgr. Jakub Holovský Ph.D. (13113)
Zubková Natálie KyR Systémy a řízení Implementace seriózní hry pro edukaci dětí v diabetes mellitus typ I doc. Ing. Daniel Novák Ph.D. (13135)

Vystudovali s vyznamenáním magisterské studium

Jméno Program Obor
Bartošová Eva Biomedicínské inženýrství a informatika Biomedicínská informatika
Brabec Jan Otevřená informatika Počítačové vidění a digitální obraz
Bukovský Petr Biomedicínské inženýrství a informatika Biomedicínské inženýrství
Burant Jiří Kybernetika a robotika Systémy a řízení
Čedík Jan Elektrotechnika, energetika a management Elektrické stroje, přístroje a pohony
Durčák Jindřich Biomedicínské inženýrství a informatika Biomedicínská informatika
Felcman Tomáš Elektrotechnika, energetika a management Ekonomika a řízení energetiky
Grimová Nela Biomedicínské inženýrství a informatika Biomedicínská informatika
Havlát Ladislav Komunikace, multimédia a elektronika Elektronika
Hrabalík Aleš Otevřená informatika Počítačová grafika a interakce
Hrdlovics Vojtěch Elektrotechnika, energetika a management Elektroenergetika
Huang Yi-Shin Komunikace, multimédia a elektronika Sítě elektronických komunikací
Hubáček Ondřej Otevřená informatika Umělá inteligence
Husain Amna Farooq Elektrotechnika, energetika a management Elektroenergetika
Chalupa Jakub Otevřená informatika Softwarové inženýrství
Chamra Tomáš Otevřená informatika Umělá inteligence
Chauhan Vyas Singh Elektrotechnika, energetika a management Elektroenergetika
Cháberová Jana Biomedicínské inženýrství a informatika Biomedicínské inženýrství
Chernaya Anastassiya Elektrotechnika, energetika a management Ekonomika a řízení energetiky
Ille Ondrej Kybernetika a robotika Senzory a přístrojová technika
Karásek Rostislav Komunikace, multimédia a elektronika Bezdrátové komunikace
Knietel Marian Komunikace, multimédia a elektronika Bezdrátové komunikace
Kohoutová Lada Komunikace, multimédia a elektronika Multimediální technika
Kolařík Radim Elektrotechnika, energetika a management Elektroenergetika
Koshkina Ekaterina Komunikace, multimédia a elektronika Multimediální technika
Kovář Petr Kybernetika a robotika Senzory a přístrojová technika
Král David Otevřená informatika Softwarové inženýrství
Krupička Martin Komunikace, multimédia a elektronika Multimediální technika
Krysl Daniel Elektrotechnika, energetika a management Elektroenergetika
Kunc Vladimír Otevřená informatika Umělá inteligence
Kürthy Attila Elektrotechnika, energetika a management Ekonomika a řízení energetiky
Lakosil Mojmír Komunikace, multimédia a elektronika Komunikační systémy
Lněnička Jakub Komunikace, multimédia a elektronika Elektronika
Marek Petr Otevřená informatika Softwarové inženýrství
Marku Enio Komunikace, multimédia a elektronika Komunikační systémy
Martínek Jakub Elektrotechnika, energetika a management Ekonomika a řízení energetiky
Melničuk Petr Komunikace, multimédia a elektronika Multimediální technika
Novotný Jan Kybernetika a robotika Senzory a přístrojová technika
Novák Libor Otevřená informatika Počítačové vidění a digitální obraz
Novák Petr Elektrotechnika, energetika a management Elektroenergetika
Němý Milan Biomedicínské inženýrství a informatika Biomedicínské inženýrství
Pankrác Tomáš Komunikace, multimédia a elektronika Elektronika
Pannu Parminder Singh Elektrotechnika, energetika a management Elektrické stroje, přístroje a pohony
Postoialko Denys Elektrotechnika, energetika a management Elektrické stroje, přístroje a pohony
Pražák Petr Komunikace, multimédia a elektronika Elektronika
Růžička Vít Otevřená informatika Počítačová grafika a interakce
Skála Pavel Elektrotechnika, energetika a management Elektroenergetika
Střelka Eduard Elektrotechnika, energetika a management Elektroenergetika
Sushkov Roman Kybernetika a robotika Robotika
Sushkova Dina Kybernetika a robotika Robotika
Sušánková Markéta Biomedicínské inženýrství a informatika Biomedicínské inženýrství
Šefl Ondřej Elektrotechnika, energetika a management Elektroenergetika
Špatný Jakub Otevřená informatika Softwarové inženýrství
Vančura Pavel Komunikace, multimédia a elektronika Elektronika
Veselý Petr Elektrotechnika, energetika a management Technologické systémy
Vystrčil Martin Inteligentní budovy  
Zoulová Lenka Biomedicínské inženýrství a informatika Biomedicínská informatika
Záruba Michael Komunikace, multimédia a elektronika Komunikační systémy

S oceněnou diplomovou prací

Jméno Studijní program Obor Název práce Vedoucí práce (katedra obhajoby)
Cruz Viques Karol Patricia EEM Ekonomika a řízení energetiky Feasibility Study to Implement an High Voltage Direct Current Transmission Link Ing. Miroslav Vítek CSc. (13116)
Durčák Jindřich BMII Biomedicínská informatika Detekce tunelů v proteinových strukturách metodami plánování pohybu Ing. Vojtěch Vonásek Ph.D. (13133)
Felcman Tomáš EEM Ekonomika a řízení energetiky Analýza spolehlivosti distribuce elektřiny se zaměřením na venkovní vedení VN Ing. Josef Barochovský (13116)
Groll Jakub OI Počítačová grafika a interakce Dvojúrovňové vykreslování volumetrických dat Ing. Ladislav Čmolík Ph.D. (13139)
Hanousková Iva BMII Biomedicínské inženýrství Návrh a realizace zařízení pro měření tremoru Ing. Jan Havlík Ph.D. (13131)
Havlát Ladislav KME Elektronika Precizní laboratorní zdroj s předřazeným spínaným DC/DC konvertorem doc. Dr. Ing. Jiří Hospodka (13134)
Hrabalík Aleš OI Počítačová grafika a interakce Implementing and Applying Fast Moving Object Detection on Mobile Devices prof. Ing. Jiří Matas Ph.D. (13139)
Hrdlovics Vojtěch EEM Elektroenergetika Systémové řešení napájení trakčních vozidel prof. Ing. Josef Tlustý CSc. (13115)
Huang Yi-Shin KME Sítě elektronických komunikací Procedura náhodného přístupu k médiu pro komunikaci strojů v mobilních sítích doc. Ing. Zdeněk Bečvář Ph.D. (13132)
Hubáček Ondřej OI Umělá inteligence Využívání příležitostí na sázkařských trzích pomocí strojového učení Ing. Gustav Šourek (13136)
Chromec Jakub EEM Ekonomika a řízení elektrotechniky Řízení výroby prvků internetu věcí Ing. Martin Borýsek (13116)
Ille Ondrej KyR Senzory a přístrojová technika Implementace PCIe šifrovacího modulu pro satelitní IP modem s podporou rozhraní Open-encryption doc. Ing. Jiří Novák Ph.D. (13138)
Karásek Rostislav KME Bezdrátové komunikace 'Opportunity signals' pro podporu systémů GNSS v nepříznivých podmínkách. prof. Ing. František Vejražka CSc. (13117)
Knietel Marian KME Bezdrátové komunikace Optické planární struktury s možností připojení polymerních optických vláken doc. Ing. Václav Prajzler Ph.D. (13117)
Koshkina Ekaterina KME Multimediální technika Využití strojového učení pro modelování binaurálního slyšení Ing. František Rund Ph.D. (13137)
Král David OI Softwarové inženýrství Rozvrhování energeticky náročných operací s proměnnou cenou elektřiny Ing. István Módos (13136)
Krysl Daniel EEM Elektroenergetika Tepelná čerpadla v moderních obytných budovách doc. Dr. Ing. Jan Kyncl (13115)
Křepelková Marta KyR Senzory a přístrojová technika Autonomní systém pro záznam signálů ze senzorů doc. Ing. Radislav Šmíd Ph.D. (13138)
Kürthy Attila EEM Ekonomika a řízení energetiky Obchod s přeshraničními kapacitami v Evropě Ing. Rostislav Krejcar Ph.D. (13116)
Melničuk Petr KME Multimediální technika Distribuovaný kamerový systém pro správu parkovacích míst Ing. Stanislav Vítek Ph.D. (13137)
Neoral Michal OI Počítačové vidění a digitální obraz Použití Object Scene Flow ve video sekvencích Mgr. Jan Šochman Ph.D. (13133)
Novák Libor OI Počítačové vidění a digitální obraz Detekce 3D objektů pro systémy řízení autonomního vozidla prof. Ing. Jiří Matas Ph.D. (13133)
Novák Tomáš EEM Ekonomika a řízení energetiky Využití reálných opcí při hodnocení efektivnosti elektrických sítí Ing. Martin Beneš Ph.D. (13116)
Novotný Martin KME Sítě elektronických komunikací Pulsní oxymetr Ing. Pavel Bezpalec Ph.D. (13132)
Panchártek Petr KME Elektronika Návrh konstrukce astronomického dalekohledu Ing. Lubor Jirásek CSc. (13134)
Papoušek Adam OI Počítačová grafika a interakce Efektivní simulátor šíření světla v optických soustavách s využitím NURBS ploch doc. Ing. Vlastimil Havran Ph.D. (13139)
Střelka Eduard EEM Elektroenergetika Použití Ishikawových nástrojů řízení jakosti v různých typech výrob doc. Ing. Pavel Mach CSc. (13115)
Sushkov Roman KyR Robotika Detekce součástky a určení její polohy pro úlohu vybírání RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. (13133)
Tichý Tomáš EEM Elektroenergetika Model kolejnicového urychlovače neferomagnetických kovových těles a jeho experimentální ověření prof. Ing. Ivo Doležel CSc. (13115)
Uhlíř Vojtěch EEM Ekonomika a řízení elektrotechniky Benchmarking cloudových řešení na základě dat ze síťového provozu Dr. Mgr. Lukáš Kencl (13116)
Veselý Petr EEM Technologické systémy Příprava a návrh experimentu pro analýzu rozstřikování tavidla z pájecí pasty doc. Ing. Karel Dušek Ph.D. (13113)
Vogeltanzová Sára BMII Biomedicínské inženýrství Optimalizace hypertermické léčby pomocí numerických simulací veličiny SAR prof. Ing. Jan Vrba CSc. (13131)

Oceněné práce za rok