Nejlepší absolventi za rok 2015

Bakalářské studium

Magisterské studium

Certifikát pořadí absolventů


Vystudovali s vyznamenáním bakalářské studium

Jméno Program Obor
Jiří Burant Kybernetika a robotika Systémy a řízení
Lukáš Buryánec Komunikace, multimédia a elektronika Aplikovaná elektronika
Alexander Dubeň Kybernetika a robotika Robotika
Jan Filip Kybernetika a robotika Robotika
David Futschik Otevřená informatika Informatika a počítačové vědy
Pavel Gregar Komunikace, multimédia a elektronika Síťové a informační technologie
Tomáš Hába Elektrotechnika, energetika a management Elektrotechnika a management
Ondřej Holešovský Kybernetika a robotika Systémy a řízení
Jakub Chalupa Softwarové technologie a management Softwarové inženýrství
Petr Kovář Kybernetika a robotika Robotika
Daniel Krysl Elektrotechnika, energetika a management Aplikovaná elektrotechnika
Vladimír Kunc Otevřená informatika Informatika a počítačové vědy
Petr Marek Otevřená informatika Informatika a počítačové vědy
Tomáš Musílek Softwarové technologie a management Softwarové inženýrství
Lada Ondráčková Otevřená informatika Informatika a počítačové vědy
Eduard Rindt Otevřená informatika Informatika a počítačové vědy
Roman Sushkov Kybernetika a robotika Robotika
Ondřej Šefl Elektrotechnika, energetika a management Elektrotechnika a management
Jonáš Šerých Otevřená informatika Informatika a počítačové vědy
Jakub Špatný Softwarové technologie a management Softwarové inženýrství
Marek Timr Otevřená informatika Softwarové systémy
Pavel Trutman Kybernetika a robotika Robotika
Tomáš Tušla Softwarové technologie a management Softwarové inženýrství
Matěj Vavřinec Otevřená informatika Informatika a počítačové vědy
Jakub Zamouřil Kybernetika a robotika Robotika

S oceněnou bakalářskou prací

Jméno Studijní program Obor Název práce Vedoucí práce (katedra obhajoby)
Tichý Tomáš EEM Aplikovaná elektrotechnika Vliv větru na přesnost termografických měření v elektroenergetice doc. Dr. Ing. Jan Kyncl (13115)
Hába Tomáš EEM Elektrotechnika a management Energetické úspory v bytovém domě Ing. Libor Straka (13116)
Knietel Marian KME Komunikační technika Optické planární mnohavidové výkonové rozbočnice doc. Ing. Václav Prajzler Ph.D. (13117)
Melničuk Petr KME Multimediální technika Automatická detekce a identifikace registračních značek vozidel Ing. Stanislav Vítek Ph.D. (13137)
Filip Jan KyR Robotika Rozšíření řídicího systému pro magnetickou manipulaci na zakřiveném povrchu Ing. Jiří Zemánek (13133)
Konrád Jakub KyR Robotika Analýza škálování v distribuovaném řízení Ing. Ivo Herman (13133)
Sushkov Roman KyR Robotika Samoorganizující se struktury pro problém obchodního cestujícího v polygonální doméně RNDr. Miroslav Kulich Ph.D. (13133)
Trutman Pavel KyR Robotika Generátor řešení minimálních problémů Ing. Tomáš Pajdla Ph.D. (13133)
Blažek Michal KyR Systémy a řízení Implementace lupy pro zrakově postižené uživatele Ing. Daniel Novák Ph.D. (13135)
Holešovský Ondřej KyR Systémy a řízení Deskriptor tváří učený pomocí konvolučních neuronových sítí Ing. Vojtěch Franc Ph.D. (13135)
Vajnar Martin KyR Systémy a řízení Komunikační middleware ORTE pro OS Android Ing. Michal Sojka Ph.D. (13135)
Kunc Vladimír OI Informatika a počítačové vědy Zvyšování rozmanitosti slabých klasifikátorů ve složených klasifikátorech pomocí příznakových grafů doc.Ing. Jiří Kléma Ph.D. (13133)
Doležal Jan OI Počítačové systémy Ovladače a knihovny pro OS RTEMS podporující grafické karty současných PC počítačů Ing. Pavel Píša Ph.D. (13138)

Vystudovali s vyznamenáním magisterské studium

Jméno Program Obor
Milan Cejnar Otevřená informatika Počítačové inženýrství
Petr Cincibus Otevřená informatika Softwarové inženýrství
Jan Cmíral Elektrotechnika, energetika a management Elektroenergetika
Petr Čížek Kybernetika a robotika Robotika
Šárka Davidíková Biomedicínské inženýrství a informatika Biomedicínské inženýrství
Erik Derner Otevřená informatika Umělá inteligence
Vojtěch Dokoupil Kybernetika a robotika Senzory a přístrojová technika
Lukáš Halíř Kybernetika a robotika Systémy a řízení
Jiří Hladík Kybernetika a robotika Senzory a přístrojová technika
Oskar Hollmann Otevřená informatika Softwarové inženýrství
Karel Horák Otevřená informatika Umělá inteligence
Petr Horák Elektrotechnika, energetika a management Ekonomika a řízení energetiky
David Hošek Elektrotechnika, energetika a management Ekonomika a řízení elektrotechniky
Marek Hudec Kybernetika a robotika Systémy a řízení
Markéta Janochová Elektrotechnika, energetika a management Ekonomika a řízení elektrotechniky
Jan Jeřábek Kybernetika a robotika Robotika
Karel Kalecký Biomedicínské inženýrství a informatika Biomedicínská informatika
Pavel Klaban Elektrotechnika, energetika a management Ekonomika a řízení energetiky
Jakub Klinger Elektrotechnika, energetika a management Elektrické stroje, přístroje a pohony
Tomáš Komárek Kybernetika a robotika Systémy a řízení
Zdeněk Kouba Komunikace, multimédia a elektronika Sítě elektronických komunikací
Ondřej Kovář Elektrotechnika, energetika a management Ekonomika a řízení energetiky
Tomáš Krč Komunikace, multimédia a elektronika Multimediální technika
Tomáš Krupka Otevřená informatika Počítačové vidění a digitální obraz
Tomáš Kukrál Komunikace, multimédia a elektronika Sítě elektronických komunikací
Ondřej Kulatý Otevřená informatika Počítačové inženýrství
Karel Künzel Elektrotechnika, energetika a management Technologické systémy
Tadeáš Lejsek Kybernetika a robotika Robotika
Vojtěch Létal Otevřená informatika Umělá inteligence
Václav Longin Elektrotechnika, energetika a management Elektroenergetika
Jiří Mach Komunikace, multimédia a elektronika Elektronika
Michaela Majzúnová Elektrotechnika, energetika a management Ekonomika a řízení energetiky
Jakub Mareš Kybernetika a robotika Robotika
Petr Mazůrek Kybernetika a robotika Letecké a kosmické systémy
Martin Mego Elektrotechnika, energetika a management Ekonomika a řízení energetiky
Petr Mezek Otevřená informatika Umělá inteligence
Tomáš Michálek Kybernetika a robotika Systémy a řízení
Tomáš Milata Otevřená informatika Softwarové inženýrství
Martin Milichovský Otevřená informatika Umělá inteligence
David Moidl Otevřená informatika Umělá inteligence
Václav Navrátil Komunikace, multimédia a elektronika Bezdrátové komunikace
Antonín Novák Otevřená informatika Umělá inteligence
David Novotný Otevřená informatika Počítačové vidění a digitální obraz
Tadeáš Odstrčilík Biomedicínské inženýrství a informatika Biomedicínské inženýrství
Mert Özelçi Elektrotechnika, energetika a management Ekonomika a řízení elektrotechniky
Ondřej Pánek Otevřená informatika Softwarové inženýrství
Jiří Pavelka Elektrotechnika, energetika a management Elektroenergetika
Miloslav Pavlík Komunikace, multimédia a elektronika Elektronika
Dana Pochmanová Elektrotechnika, energetika a management Ekonomika a řízení elektrotechniky
Petr Rázek Elektrotechnika, energetika a management Elektroenergetika
Michael Schneider Elektrotechnika, energetika a management Elektroenergetika
Andrey Skripnikov Elektrotechnika, energetika a management Ekonomika a řízení energetiky
Michal Soucha Otevřená informatika Umělá inteligence
Petr Stejskal Elektrotechnika, energetika a management Elektrické stroje, přístroje a pohony
Jan Straka Otevřená informatika Softwarové inženýrství
Jan Štemberg Komunikace, multimédia a elektronika Multimediální technika
Tomáš Tisančín Otevřená informatika Softwarové inženýrství
Ladislav Týč Otevřená informatika Počítačová grafika a interakce
Petr Váňa Otevřená informatika Umělá inteligence
Martin Zeman Otevřená informatika Počítačové inženýrství
Lukáš Žák Elektrotechnika, energetika a management Elektroenergetika
Pavol Žilecký Otevřená informatika Umělá inteligence

S oceněnou diplomovou prací

Jméno Studijní program Obor Název práce Vedoucí práce (katedra obhajoby)
Pětník Jiří EEM Ekonomika a řízení elektrotechniky Entrepreneurship (how to run startup) under multinational enterprise (MNE) Ing. Martin Švík Ph.D. (13116)
Kovář Ondřej EEM Ekonomika a řízení energetiky Ekonomická optimalizace průřezu vodičů a opce prof.Ing. Oldřich Starý CSc. (13116)
Majzúnová Michaela EEM Ekonomika a řízení energetiky Hodnocení investic v prostředí regulované distribuční společnosti Ing. Tomáš Kocourek (13116)
Denemark Petr EEM Elektroenergetika Vliv nových trendů na regulaci napětí v distribuční síti doc. Ing. Zdeněk Müller Ph.D. (13115)
Žák Lukáš EEM Elektroenergetika Možnosti využití indukčního ohřevu pro žíhání rotačně symetrických těles Ing. Lubomír Musálek (13115)
Navrátil Václav KME Bezdrátové komunikace Určování polohy dálkoměrnou metodou. Algoritmy a jejich přesnost. prof.Ing. František Vejražka CSc. (13117)
Krásenský Pavel KME Elektronika Precizní analogové rozhraní pro zpracování zvuku Ing. Vít Záhlava CSc. (13134)
Lukšan Václav KME Elektronika Měřič ionizujícího záření Ing. Pavel Máša Ph.D. (13134)
Mach Jiří KME Elektronika Nouzové napájecí zařízení s termoelektrickým generátorem Ing. Adam Bouřa Ph.D. (13134)
Nemazal Jan KME Elektronika Přenosný detektor plynů Ing. Alexandr Laposa (13134)
Pavlík Miloslav KME Elektronika Spektrální analyzátor na směšovacím principu Ing. Vladimír Janíček Ph.D. (13134)
Stehlíková Veronika KME Elektronika Měření radiační odolnosti uhlíkového kompozitu na nanosatelitu miniCube mise QB50 Ing. Ladislav Sieger CSc. (13134)
Škoda Jan KME Elektronika Návrh nízkopříkonové napěťové reference v technologii CMOS doc.Ing. Jiří Jakovenko Ph.D. (13134)
Štěpán Václav KME Elektronika Funkční generátor na principu přímé digitální syntézy doc.Ing. Jiří Sýkora CSc. (13134)
Štemberg Jan KME Multimediální technika Systém pro snímání panoramatických fotografií s vysokým rozlišením Ing. Karel Fliegel Ph.D. (13137)
Mazůrek Petr KyR Letecké a kosmické systémy Realizace pilotážně/navigačního displeje EFIS s rozšířenými funkcemi pro podporu rozhodování pilota doc. Ing. Pavel Pačes Ph.D. (13138)
Čížek Petr KyR Robotika Vestavný modul pro zpracování obrazu Ing. Tomáš Krajník Ph.D. (13133)
Borýsek Martin KyR Senzory a přístrojová technika Univerzální inteligentní řadič pro TFT LCD modul Ing. Radek Sedláček Ph.D. (13138)
Hladík Jiří KyR Senzory a přístrojová technika Průběžné zpracování obrazu v DSP pro sledování objektů doc.Ing. Jan Fischer CSc. (13138)
Michálek Tomáš KyR Systémy a řízení Řízení dielektroforézy založené na optimalizaci v reálném čase Ing. Jiří Zemánek (13135)
Šimek Pavel KyR Systémy a řízení Simulace výrobních linek Ing. Pavel Burget Ph.D. (13135)
Pastýřík Tomáš OI Počítačová grafika a interakce Zobrazování vnitřní struktury složitých 3D těles pomocí průhlednosti Ing. Ladislav Čmolík Ph.D. (13139)
Bílý Marek OI Počítačové inženýrství Přesný inerciální navigační systém kategorie "Tactical grade" doc. Ing. Jan Roháč Ph.D. (13135)
Zeman Martin OI Počítačové inženýrství Vozidlová testovací platforma doc.Ing. Jiří Novák Ph.D. (13135)
Krupka Tomáš OI Počítačové vidění a digitální obraz Snímání pohybu pomocí Gaussovských směsí doc. Ing. Daniel Sýkora Ph.D. (13133)
Cincibus Petr OI Softwarové inženýrství Algoritmy pro rozvrhování úloh s různými stupni kritičnosti a relativními časovými omezeními Ing. Přemysl Šůcha Ph.D. (13139)
Listík Vít OI Softwarové inženýrství Detekce podvodných emailů v češtině Ing. Jan Šedivý CSc. (13139)
Milata Tomáš OI Softwarové inženýrství Grafický editor pro konfiguraci struktury úloh v rámci Java EE 7 Batch API Ing. Jiří Pechanec (13139)
Pokorný Jan OI Softwarové inženýrství Sdílení lokální informace v detekci založené na klouzajícím oknu prof.Ing. Jiří Matas Ph.D. (13139)
Horák Karel OI Umělá inteligence Dotazovací engine grafové databáze využívající stromové dekompozice Radomír Černoch MSc. (13136)
Milichovský Martin OI Umělá inteligence Mobilní aplikace pro vyhledání a rozpoznání textu v obrazech reálných scén Ing. Daniel Novák Ph.D. (13136)
Moidl David OI Umělá inteligence Řešení rozvrhovacího problému pomocí evolučního algoritmu Ing. Jiří Kubalík Ph.D. (13136)
Žilecký Pavol OI Umělá inteligence Multikriteriální cykloplánování s rozšířenou reprezentací křižovatek Mgr. Jan Hrnčíř (13136)
Stehlík Marek IB Inteligentní budovy Návrh inteligentního řízení rodinného domu na bázi WSN Ing. Tomáš Vítek (13138)
Stuchlík Petr BII Biomedicínská informatika Záznam, reprezentace a využití elektronického partogramu a kardiotokogramu Ing. Michal Huptych Ph.D. (13133)
Šmrha Michal BII Biomedicínská informatika 3D atlas kostí Ing. Miroslav Burša Ph.D. (13133)
Krupka Matěj BII Biomedicínské inženýrství Návrh a realizace vylehčené protézy horní končetiny s dislokovanou pohonnou jednotkou Ing. Pavel Rubeš (13133)
Nejedlá Lenka BII Biomedicínské inženýrství Analýza dat z porodnického modulu nemocničního informačního systému Ing. Václav Chudáček Ph.D. (13133)
Pinc Michal BII Biomedicínské inženýrství Modelování průtoku krve a krevní disperze ve vaskulárním řečišti v závislosti na charakteru proudění MUDr. Ing. David Macků (13133)

Oceněné práce za rok