Absolventi za rok 2012, kterým byla oceněna diplomová práce

JménoStudijní programOborNázev práceKatedra studentaVedoucí práce
Ing. Jan Auersvald Kybernetika a robotika (magisterský)Letecké a kosmické systémyMěření barometrické výšky pro bezpilotní prostředky13138Doc.Ing. Karel Draxler CSc.
Ing. Jan Bohata Komunikace, multimédia a elektronika (magisterský)Bezdrátové komunikace (magisterský)Pulzní optický vláknový laser13117Doc.Ing. Stanislav Zvánovec Ph.D.
Ing. Jiří Brejcha Elektrotechnika, energetika a management (magisterský)Ekonomika a řízení elektrotechnikyBezpečnostní rizika komunikace prostřednictvím moderních mobilních zařízení13116Ing. Radek Hofman
Ing. Jakub Cikhardt Komunikace, multimédia a elektronika (magisterský)ElektronikaKonstrukce rychlého bolometru pro měření intenzity impulsního měkkého rentgenového záření13134Prof.RNDr. Pavel Kubeš CSc.
Ing. Ondřej Čermák Elektrotechnika a informatika, strukturovanýVýpočetní technika (magisterský)ČVUT Navigátor13136Ing. Jiří Chludil
Ing. Michal Dolejší Komunikace, multimédia a elektronika (magisterský)Sítě elektronických komunikací (magisterský)Bezdrátový přenos telemetrických dat13132Ing. Vladimír Machula
Ing. Jan Dvořák Otevřená informatika, navazující (magisterský)Počítačové inženýrstvíRozvrhovací algoritmus pro minimalizaci přestaveb strojů13135Ing. Roman Čapek
Ing. Jan Dvořák Biomedicínské inženýrství a informatika, navazující magisterskýBiomedicínské inženýrstvíZařízení pro měření hemodynamických parametrů13131Ing. Jan Havlík Ph.D.
Ing. Jan Dvořák Elektrotechnika, energetika a management (magisterský)Ekonomika a řízení energetikyKritérium rozvoje energetického systému a GNPV13116Prof.Ing. Oldřich Starý CSc.
Ing. Vojtěch Eliáš Otevřená informatika, navazující (magisterský)Počítačové inženýrstvíČasově synchronní systém sběru dat13135Doc.Ing. Jan Fischer CSc.
Ing. Petr Endel Kybernetika a robotika (magisterský)Systémy a řízeníDistribuované prediktivní řízení13135Prof.Ing. Vladimír Havlena CSc.
Ing. Klára Fiedlerová Elektrotechnika a informatika, strukturovanýVýpočetní technika (magisterský)Možnosti vstupu textu pro osoby se sníženou schopností pohybu a reakce13136Ing. Petr Novák Ph.D.
Ing. Jiří Havelka Elektrotechnika, energetika a management (magisterský)Ekonomika a řízení elektrotechnikyObalový systém v pojetí logistiky13116Ing. Martin Kadič
Ing. Marcel Hlopko Elektrotechnika a informatika, strukturovanýVýpočetní technika (magisterský)Implementace jazyka Java pro virtuální stroj Smalltalk/X13136Ing. Jan Vraný Ph.D.
Ing. Tomáš Hruška Elektrotechnika a informatika, strukturovanýVýpočetní technika (magisterský)Randomizace algoritmů v systému ABC13136Ing. Petr Fišer Ph.D.
Ing. Ondřej Jamriška Otevřená informatika, navazující (magisterský)Počítačová grafika a interakceParalelní algoritmy pro maximalizaci toku v síti13139Ing. Daniel Sýkora Ph.D.
Ing. Ondřej Kaloč Komunikace, multimédia a elektronika (magisterský)Multimediální technika (magisterský)Elektronická náhrada hlasivek s proměnnou výškou tónu13137Ing. František Rund Ph.D.
Ing. Jan Kavalír Elektrotechnika, energetika a management (magisterský)Ekonomika a řízení energetikyOptimalizace tarifu při odběru elektřiny13116Ing. Martin Beneš Ph.D.
Ing. Petr Koutecký Elektrotechnika a informatika, strukturovanýVýpočetní technika (magisterský)Elektronické stavědlo pro dopravní sál FD ČVUT13136Ing. Radek Dobiáš Ph.D.
Ing. Jiří Krotil Elektrotechnika a informatika, strukturovanýVýpočetní technika (magisterský)Kompresní metody PPM13136Doc.Ing. Jan Holub Ph.D.
Ing. Ondřej Kubera Elektrotechnika, energetika a management (magisterský)Ekonomika a řízení elektrotechnikyAnalýza a optimalizace procesů FEL13116Prof.Ing. Oldřich Starý CSc.
Ing. Vojtěch Kubík Komunikace, multimédia a elektronika (magisterský)ElektronikaSenzorový systém pro bezdrátové řízení teploty v místnostech domu13134Prof.Ing. Miroslav Husák CSc.
Ing. Radek Lán Elektrotechnika a informatika, strukturovanýVýpočetní technika (magisterský)Emulace bezkontaktních čipových karet13136Ing. Jiří Buček
Ing. Marián Langsfeld Komunikace, multimédia a elektronika (magisterský)Bezdrátové komunikace (magisterský)Mikrovlnné syntezátory13117Doc.Ing. Přemysl Hudec CSc.
Ing. Petr Linhart Komunikace, multimédia a elektronika (magisterský)ElektronikaNávrh bandgapové napěťové reference v technologii CMOS13134Ing. Jiří Jakovenko Ph.D.
Ing. Martin Makovička Kybernetika a robotika (magisterský)RobotikaKoordinace v systémech s více roboty13133RNDr. Miroslav Kulich Ph.D.
Ing. Michaela Nerudová Biomedicínské inženýrství a informatika, navazující magisterskýBiomedicínské inženýrstvíAnalýza elektrodynamických oscilací kvasinkových buněk13131Ing. Radek Janča
Ing. Michal Novotný Elektrotechnika a informatika, strukturovanýBiomedicínské inženýrstvíCharakterizace magnetoelastických vlastností feromagnetických slitin s tvarovou pamětí ultrazvukovými metodami13131Doc.Ing. Rudolf Bálek CSc.
Ing. Martin Paták Kybernetika a robotika (magisterský)Senzory a přístrojová technikaMetody testování startovacího mechanismu sítě FlexRay13138Doc.Ing. Jiří Novák Ph.D.
Ing. Lubor Petr Elektrotechnika a informatika, strukturovanýVýpočetní technika (magisterský)Softwarový nástroj pro zpracovaní a analýzu měření přenosového kanálu13136Prof.Ing. Pavel Pechač Ph.D.
Ing. Viet Phan Elektrotechnika, energetika a management (magisterský)ElektroenergetikaTechnicko ekonomické dopady rozvoje OZE13115Ing. Vít Klein Ph.D.
Ing. Martin Plaček Elektrotechnika, energetika a management (magisterský)Technologické systémyTeplotně-mechanická analýza elektricky vodivých lepidel13113Doc.Ing. Pavel Mach CSc.
Ing. Jan Sedlák Biomedicínské inženýrství a informatika, navazující magisterskýBiomedicínské inženýrstvíNávrh a konstrukce pneumografu pro foniatrická vyšetření13131Doc.Ing. Roman Čmejla CSc.
Ing. Vladislav Skoumal Elektrotechnika a informatika, strukturovanýVýpočetní technika (magisterský)Mobilní aplikace pro webový portál13136Ing. Božena Mannová Ph.D.
Ing. Jan Stejskal Inteligentní budovy, navazující (magisterský)-Průchozí útlum stavebních materiálů a konstrukcí v pásmu 60 GHz13138Prof.Ing. Pavel Pechač Ph.D.
Ing. Lukáš Šandala Komunikace, multimédia a elektronika (magisterský)ElektronikaRealizace komunikačního a grafického rozhraní pro STM32F20713134Prof.Ing. Miroslav Husák CSc.
Ing. Antonín Špaček Elektrotechnika, energetika a management (magisterský)Elektrické stroje, přístroje a pohonyMetodika návrhu malých asynchronních motorů s počítačovou podporou13114Doc.Ing. Petr Voženílek CSc.
Ing. Marek Tichý Komunikace, multimédia a elektronika (magisterský)Bezdrátové komunikace (magisterský)Využití softwarového rádia k měření rádiových signálů13117Ing. Karel Ulovec Ph.D.
Ing. Hynek Urban Otevřená informatika, navazující (magisterský)Umělá inteligenceBayesovské metody predikce haplotypových frekvencí13133Ing. Jiří Kléma Ph.D.
Ing. Jan Veigert Inteligentní budovy, navazující (magisterský)-Experimentální řízení v oblasti domovní automatizace13138Ing. Pavel Mlejnek Ph.D.
Ing. Jan Vratislav Elektrotechnika a informatika, strukturovanýVýpočetní technika (magisterský)Výkonové profilování platformy .NET13136Ing. Miroslav Uller