Certifikát potvrzující pořadí absolventů za bakalářské a magisterské studium

Fakulta nově nabízí absolventům od roku 2012 certifikát pořadí absolventa v bakalářském a v magisterském studiu.

Certifikát je možné získat ve třech různých variantách:

Certifikáty Manipulační poplatek
bez DPH
Manipulační poplatek
s DPH
Certifikát na běžném papíře s podpisem proděkana 200,- 240,-
Certifikát na luxusním papíře s podpisem děkana 400,- 480,-
Certifikát zarámovaný na papíře s podpisem děkana a proděkana 1000,- 1200,-

Pořadí bylo stanoveno na základě těchto kritérií, v této posloupnosti:

  1. Celkový výsledek studia: prospěl s vyznamenáním/prospěl
  2. Klasifikace státní závěrečné zkoušky (celkový výsledek státní závěrečné zkoušky):
    2.1. klasifikace odborné zkoušky
    2.2. klasifikace bakalářské/diplomové práce
  3. Celkový vážený studijní průměr

Certifikát bude zaslán poštou doporučeným dopisem po zaplacení manipulačního poplatku na poslední adresu evidovanou v KOS (jestliže student chce zaslat certifikát na jinou adresu, musí zaslat na SO (na e-mail poradi@fel.cvut.cz) informaci o změně adresy spolu s rodným číslem nebo identifikačním kódem studenta).

Před podáním žádosti o certifikát si můžete zjistit svoje dosažené pořadí.

Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., pobočka Praha 6
Dejvická 5, 160 59 Praha 6
Číslo účtu: 19-5504540257/0100
Variabilní symbol: 13922555
Specifický symbol: rodné číslo nebo identifikační kód studenta

Certifikáty budou rozesílány jednou měsíčně a to v polovině měsíce, následujícího po měsíci, v kterém byla platba připsána na účet fakulty, žádná další žádost není potřeba.

Vzor certifikátu

Vzor certifikátu v angličtině

Poznámka: Pokud absolvent požaduje vystavení daňového dokladu, musí na Studijní oddělení zaslat písemnou objednávku, ve které uvede své fakturační údaje a jako variabilní symbol uvede: 13922333.

25. 9. 2012

doc. Ing. Ivan Jelínek, CSc., proděkan


Procesní portál Procesní diagramy