Skupina předmětů - 2018_MOIEPO3 - Compulsory subjects of the branch

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | C | D | G | M | V
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the branch
Min. kreditů: 36   Max. kreditů: 36   Min. předmětů: 6 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE4M39APG Algorithms of Computer Graphics 2P+2C EN Z,ZK Z 1 6 Žára J.   13139
BE4M39MMA Multimedia and Computer Animation 2P+2L EN Z,ZK Z 1 6     13139
BE4M33GVG Geometry of Computer Vision and Graphics 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Pajdla T.   13133
BE4M39DPG Data Structures for Computer Graphics 2P+2S EN Z,ZK Z 2 6 Havran V.   13139
BE4M39VIZ Visualization 2P+2C EN Z,ZK L 2 6 Čmolík L.   13139
BE4M39VG Computational Geometry 2P+2S EN Z,ZK Z 3 6 Felkel P.   13139


Stránka vytvořena 30.11.2023 17:51:54, semestry: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)