Skupina předmětů - 2018_MEEMEP - Compulsory subjects of the programme

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | I | M | Q
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Compulsory subjects of the programme
Min. kreditů: 31   Max. kreditů: 31   Min. předmětů: 6 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE1M13JAS1 Quality and Reliability 2P+2C EN Z,ZK Z,L 1 6 Mach P.   13113
BE1M14SSE Machinery and Structures of Power Plants 2P+2C EN Z,ZK Z 1 5     13114
BE1M15PPE1 Elements and Operation of Electrical Power Systems 2P+2S EN Z,ZK Z 1 5 Müller Z.   13115
BE1M15IAP Engineering Applications 2P+2C EN Z,ZK Z 1 5     13115
BE1M16EKE1 Economy of Power Industry 2P+2S EN Z,ZK L 2 5 Bemš J., Králík T.   13116
BE1MPROJ Individual project 0p+4s EN Z Z 3 5 Jandera J., Starý O.   13000


Stránka vytvořena 19.5.2024 15:50:46, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)