Skupina předmětů - 2018_MEKP1 - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B | F | M | N | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 54   Max. kreditů: 54   Min. předmětů: 9 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B2M31DSP Pokročilé metody DSP 2P+2C CS Z,ZK Z,L 1 6 Sovka P.   13131
B2M34SST Fyzika pevných látek 3P+1L CS Z,ZK Z 1 6 Voves J.   13134
B2M34NSV Návrh systémů VLSI 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Hazdra P.   13134
B2M34SIS Struktury integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Jakovenko J.   13134
B2M37MAM Mikroprocesory 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Vítek S.   13137
B2M32BTSA Bezdrátové technologie 2P + 2L CS Z,ZK L 2 6     13132
B2M34MST Mikrosystémy 2P+2L CS Z,ZK L 2 6     13134
B2M34NIS Návrh integrovaných systémů 2P+2C CS Z,ZK L 2 6     13134
B2MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z Z,L 3 6 Rund F.   13000

Specializace elektronika


Stránka vytvořena 25.9.2023 17:49:53, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)