Skupina předmětů - 2016_MLAKPO - Povinné předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | B | I | K | P | S
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty oboru
Min. kreditů: 32   Max. kreditů: 32   Min. předmětů: 7 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BE9M04PRE Presentation Skills 2C EN KZ Z 1 2 Jennings P.   13104
B3M37KIN Kosmické inženýrství 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Hudec R.   13137
B9M38AML Aerodynamika a mechanika letu 2P+4L CS Z,ZK Z 1 6 Nožička J., Roháč J.   13138
BE9M04AKP Academic Writing 2C EN KZ L 2 2 Jennings P.   13104
B9M36BEP Bezpilotní prostředky 2P+2L CS Z,ZK L 2 4 Rollo M.   13136
B9M38INA Integrovaná avionika 2P+2L CS Z,ZK L 2 6     13138
B9M35SRL Systémy řízení letu 2P+2L CS Z,ZK Z 3 6 Hromčík M.   13135


Stránka vytvořena 30.11.2023 07:50:56, semestry: Z/2024-5, L/2022-3, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)