Skupina předmětů - 2015_BOIPO2 - Povinně předměty oboru

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
E | L | N | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinně předměty oboru
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: PO - Povinné předměty oboru
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B4B17EAM Elektřina a magnetismus 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Škvor Z.   13117
B4B32PKS Počítačové a komunikační sítě 2P + 2C CS Z,ZK L 4 6 Boháč L.   13132
B0B35LSP Logické systémy a procesory 2P+2L CS Z,ZK L 4 6 Hurák Z.   13135
B4B35PSR Programování systémů reálného času 2P+2C CS Z,ZK Z 5 6 Sojka M.   13135
B4B38NVS Návrh vestavných systémů 2P+2L CS Z,ZK Z 5 6 Fischer J., Petrucha V.   13138


Stránka vytvořena 14.7.2024 17:50:39, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)