Skupina předmětů - BSITMP1-K - Povinné předměty programu 1.ročník

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
D | L | P | S | T | Z
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu 1.ročník
Min. kreditů: 60   Max. kreditů: 60   Min. předmětů: 12 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
BD6B01ZDM Základy diskrétní matematiky 14KP+6KC CS Z,ZK Z 1 5     13101
BD6B04PRE Prezentace 14+6 CS KZ Z 1 3     13104
BD6B36ZAL Základy algoritmizace 14KP+6KC   Z,ZK Z 1 5     13136
BD6B36ZPR Základy projektového řízení 6KP+6KC   KZ Z 1 3     13136
BD6B38ZPS Základy počítačových systémů 22P+8C CS Z,ZK Z 1 6     13138
BD6B39ZMT Základy multimediální tvorby 6KP+6KL CS KZ Z 1 3     13139
BD6B39ZWA Základy webových aplikací 14KP+6KC   Z,ZK Z 1 5     13139
BD6B36DBS Databázové systémy 14KP+6KC CS Z,ZK L   6     13136
BD6B01LAG Lineární algebra 28KP+6KC   Z,ZK L 2 7     13101
BD6B36PJV Programování v JAVA 14KP+9KC   Z,ZK L 2 6     13136
BD6B36SMP Sběr a modelování požadavků 14KP+9KC   Z,ZK L 2 6     13136
BD6B36TS1 Testování software 14KP+6KC   Z,ZK L 2 5     13136


Stránka vytvořena 2.10.2023 07:51:18, semestry: Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)