Popis předmětu - BD6B36ZPR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD6B36ZPR Základy projektového řízení
Role:P Rozsah výuky:6KP+6KC
Katedra:13136 Jazyk výuky:
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:3
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B36ZPR

Anotace:

V předmětu jsou studenti seznámeni s obecnými základy projektového řízení, které lze využít i mimo oblast IT projektů. Kromě témat, spojených s projekty a jejich řízením, získá student také praktické zkušenosti a znalosti z oblasti týmové spolupráce (např. plánování, organizace týmu). Získané znalosti jsou dále využívány, rozvíjeny a rozšiřovány v následných kurzech.

Cíle studia:

Absolvent předmětu má základní přehled o problematice řízení projektů. Jsou mu známé základní postupy řízení projektu a týmové spolupráce. Zároveň umí absolvent předmětu používat nástroje běžné při týmovém vývoji software např. issue tracker, wiki apod.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, představení projektové infrastruktury a projektová dokumentace - repositář, wiki, systém pro sledování incidentů a práce s nimi.
2. Projekt a jeho charakteristiky a fáze, základy týmové organizace a spolupráce.
3. Základy plánování a sledování průběhu projektu a jeho kvality, vyhodnocení projektu.
4. Řízení IT projektů v praxi, nejčastější chyby při řízení projektů, doporučení pro řízení projektů.

Osnovy cvičení:

1. Úvod do předmětu, základy práce s repositářem a systémem pro sledování incidentů; vytvoření týmů, zadání projektů.
2. Tvorba projektové dokumentace - vize projektu, práce na projektu.
3. Plánování, práce na projektu.
4. Závěrečné prezentace a uzavření projektu.

Literatura:

Povinná literatura:
J. Doležal, J. Krátký, Projektový management v praxi, Naučte se řídit projekty!, Grada, 2016
A. Svozilová, Projektový management, Systémový přístup k řízení projektů - 3., aktualizované a rozšířené vydání, GRADA, 2016
M. D. Rosenau, Řízení projektů, Computer Press, 2003

Požadavky:

Nejsou

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 14.7.2024 17:50:39, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)