Popis předmětu - BD6B04PRE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BD6B04PRE Prezentace
Role:P Rozsah výuky:14+6
Katedra:13104 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:KZ
Přednášející:  Kreditů:3
Cvičící:  Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B04PRE

Anotace:

Studenti si prohloubí teoretické i praktické znalosti v následujících oblastech: zásady efektivní komunikace, asertivita, antimanipulativní techniky, příprava prezentace, stanovení obsahu prezentace, struktura prezentace, základy rétoriky, přednes, neverbální komunikace, vizualizace informací, obtížné situace při prezentacích, tréma, prezentační triky.

Cíle studia:

Naučit se kvalitně prezentovat svoji práci ústní formou.

Obsah:

Studenti si prohloubí teoretické i praktické znalosti v následujících oblastech: zásady efektivní komunikace, asertivita, antimanipulativní techniky, příprava prezentace, stanovení obsahu prezentace, struktura prezentace, základy rétoriky, přednes, neverbální komunikace, vizualizace informací, obtížné situace při prezentacích, tréma, prezentační triky.

Osnovy přednášek:

Zásady efektivní komunikace Struktura prezentace, tipy, jak zaujmout a přesvědčit publikum, argumentační minimum Přednes prezentace, základy rétoriky, hlasová hygiena Neverbální komunikace při prezentaci; image řečníka Vizuální stránka prezentace, pomůcky Tréma při prezentaci, obtížné publikum, tipy pro úspěšnou prezentaci, trénink paměti

Osnovy cvičení:

přednáška Závěrečné prezentace

Literatura:

Doporučená literatura: Allhoff, D. a Allhoff, W.: Rétorika a komunikace. Grada Publishing, Praha: 2008. Bilinski, W.: Velká kniha rétoriky. Grada Publishing, Praha: 2011. Bruno, T. a Adamczyk, G.: Řeč těla. Grada Publishing, Praha: 2005. Buchtová, B.: Rétorika. Grada Publishing, Praha: 2008. Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Kernberg Publishing, Praha: 2007. Jarošová, E. a kol.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Management Press, Praha: 2001. Jones, G. a Gorell, R.: 50 nejlepších rad pro úspěšné kouče. Pragma, Hodkovičky: 2009. Klarer, M.: Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Grada Publishing, Praha: 2007. Komárková, R., Slaměník I, a Výrost J.: Aplikovaná sociální psychologie III. Grada Publishing, Praha 2001. Maříková, Marie: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Professional Publishing, Praha: 2000. Medzihorský, Š.: Asertivita. Elfa, Praha: 1991. Mendlíková, Olga: Přesvědčivá prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008. O'Brien, D.: Mistrovská paměť. Grada Publishing, Praha: 2015. Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008. Přeučil, J.: Kouzlo rétoriky. Alpress, Frýdek-Místek: 2007. Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada Publishing, Praha: 2009. Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi 2. Grada Publishing, Praha: 2005. Allhoff, D. a Allhoff, W.: Rétorika a komunikace. Grada Publishing, Praha: 2008. Bilinski, W.: Velká kniha rétoriky. Grada Publishing, Praha: 2011. Bruno, T. a Adamczyk, G.: Řeč těla. Grada Publishing, Praha: 2005. Buchtová, B.: Rétorika. Grada Publishing, Praha: 2008. Hospodářová, I.: Prezentační dovednosti. Kernberg Publishing, Praha: 2007. Jarošová, E. a kol.: Trénink sociálních a manažerských dovedností. Management Press, Praha: 2001. Jones, G. a Gorell, R.: 50 nejlepších rad pro úspěšné kouče. Pragma, Hodkovičky: 2009. Klarer, M.: Působivá prezentace a přednáška v angličtině. Grada Publishing, Praha: 2007. Komárková, R., Slaměník I, a Výrost J.: Aplikovaná sociální psychologie III. Grada Publishing, Praha 2001. Maříková, Marie: Rétorika. Manuál komunikačních dovedností. Professional Publishing, Praha: 2000. Medzihorský, Š.: Asertivita. Elfa, Praha: 1991. Mendlíková, Olga: Přesvědčivá prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008. O'Brien, D.: Mistrovská paměť. Grada Publishing, Praha: 2015. Plamínek, J.: Komunikace a prezentace. Grada Publishing, Praha: 2008. Přeučil, J.: Kouzlo rétoriky. Alpress, Frýdek-Místek: 2007. Špačková, A.: Moderní rétorika. Grada Publishing, Praha: 2009. Štěpaník, J.: Umění jednat s lidmi 2. Grada Publishing, Praha: 2005.

Požadavky:

Provedení prezentace v přijatelné kvalitě. Ústní ohodnocení prezentace kolegy. Aktivita na cvičeních. Alespoň 75% účast na cvičení. Povoleny 2 absence.

Klíčová slova:

komunikace, rétorika, přednes, prezentace

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BKSIT Před zařazením do oboru P 1


Stránka vytvořena 30.11.2023 17:51:54, semestry: Z/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)