Group of Subjects - 2021_MKYRPV1 - Compulsory elective subjects of the programme - Group 1

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A | C | D | E | O | S
Group: Compulsory elective subjects of the programme - Group 1
Min. credits: 18   Max. credits: 36   Min. subjects: 3 Role: PV - elective courses from a compulsory group of courses
Subject Name Extent
of teaching
Language
of teaching
Completion
Semester
Rec.
sem.
Cred.
Guarantors Teachers Dept.
B3M38ZDS1 Analog Signal Processing and Digitalization 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Vedral J.   13138
BE4M33SSU Statistical Machine Learning 2P+2C EN Z,ZK Z 1,3 6 Franc V.   13133
B4M33MPV Computer Vision Methods 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Matas J.   13133
B3M35ORR Optimal and robust control 2P+2C CS Z,ZK L 2 6 Hurák Z.   13135
B3M38SPD1 Data Acquisition and Transfer 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Šmíd R.   13138
B3M35OFD Estimation, filtering and detection 2P+2C CS Z,ZK Z 3 6 Havlena V.   13135

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Studenti musí absolvovat nejméně 3 povinně-volitelné předměty ze skupiny 1.


Page updated 21.5.2024 17:51:15, semester: Z/2024-5, Z,L/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)