Skupina předmětů - 2021_MKYRP - Povinné předměty programu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A | D | L | P
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Povinné předměty programu
Min. kreditů: 30   Max. kreditů: 30   Min. předmětů: 5 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B3M35LSY1 Lineární systémy 4P+2C CS Z,ZK Z 1 6 Hušek P.   13135
B3M38DIT1 Diagnostika a testování 2P+2L CS Z,ZK Z 1 6 Šmíd R.   13138
B3M33ARO1 Autonomní robotika 2P+2L CS Z,ZK L 2 6 Zimmermann K.   13133
B3MPVTY1 Práce v týmu 0P+4C CS Z L 2 6 Drábek T.   13138
B3MPROJ6 Projekt - project 0p+6s CS Z Z 3 6     13000


Stránka vytvořena 16.6.2024 17:51:33, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)