Skupina předmětů - 2021_BSITECTSZAJ - Zkouška z anglického jazyka

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Zkouška z anglického jazyka
Min. kreditů: 0   Max. kreditů: 0   Min. předmětů: 2 Role: P - Povinné předměty programu
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
B0B04B1K Anglický jazyk B1 - klasifikovaný zápočet 0C   KZ Z,L   0 Jennings P.   13104
B0B04B2Z Anglický jazyk B2 - zkouška 0C   Z,ZK Z,L 3 0 Jennings P.   13104


Stránka vytvořena 19.5.2024 07:50:36, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)