Průchod: Branch RF and DSp Engineering - Passage through study, Plán: Open Electronic Systems - RF and DSP Enginnering

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřené elektronické systémy | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Vysokofrekvenční a digitální technika

Studijní plán: Open Electronic Systems - RF and DSP Enginnering
Doporučený průchod: Branch RF and DSp Engineering - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO AE8M17OTT Optical&THz Techniques 2P+0L EN Z,ZK Z 3     13117
PO AE8M17ROL RF and Optical Engineering Lab 0P+4L EN Z Z 5     13117
PO AE8M17RFB RF Blocks Technology 6P+0L EN Z,ZK Z 7     13117
PO AE8M37MAM Microprocessors&Microcomputers 4P+2C EN Z,ZK Z 7     13137
V   Elective subjects         8      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO AE8M17AEC Antennas and EMC 3P+1L EN Z,ZK L 5     13117
PO AE8M37CAD CAD and Numerical Methods in RF Engineering 2P+0C EN KZ L 3     13137
V   Elective subjects         18      
V   Humanities subjects         4      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO AE8M17WCP Wireless Channels&Propagation 4P+0C EN Z,ZK Z 5     13117
PO AE8M37ART Architectures of Rx/Tx Systems 4P+0L EN Z,ZK Z 5     13137
PO AE8M37RML Radio Systems Measurement lab 0P+4L EN Z Z 5     13137
V   Elective subjects         15      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
V   Elective subjects         5      


Stránka vytvořena 4.3.2024 09:56:38, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)