Skupina předmětů - MOESEH - Humanities subjects

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
 
Popis stránky:
Zde je rozepsána skupina předmětů. Jsou zde vidět požadavky pro její splnění a její role ve skladbě studia. Seznam je řazen abecedně dle kódu katedry a jména předmětu.
Skupina: Humanities subjects
Min. kreditů: 4   Max. kreditů: 22   Min. předmětů: 1 Role: V - Volitelné předměty
Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Dopor.
sem.
Kred. Garanti Vyučující Kat.
AE0M16HT2 History of science and technology 2 2+2s EN Z,ZK L   4     13116
AE0M16FI2 Philosophy II 2+2s EN Z,ZK L   4     13116
AE0M16MPS Psychology 2+2s EN Z,ZK Z   4     13116
AE0M16TE1 Theology 2+2s EN Z,ZK L   4     13116
A003TV Tělesná výchova 0+2   Z L,Z   2     34101


Stránka vytvořena 20.4.2024 15:51:02, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)