Průchod: Obor Komunikace a zpracování signálu - průchod studiem, Plán: Otevřené elektronické systémy - Komunikace a zpracování signálu

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Otevřené elektronické systémy | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Komunikace a zpracování signálu

Studijní plán: Otevřené elektronické systémy - Komunikace a zpracování signálu
Doporučený průchod: Obor Komunikace a zpracování signálu - průchod studiem

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A8M01ADP Algoritmy pro distribuované a paralelní systémy 3P+1S CS Z,ZK Z 5     13101
PO A8M32NOP Optimalizace sítí 4P + 0C CS Z,ZK Z 5     13132
PO A8M32AQT Teorie hromadné obsluhy 3P + 1C CS Z,ZK Z 6     13132
PO A8M37WDC Bezdrátové digitální komunikace 4P+0C CS Z,ZK Z 5     13137
V   Volitelné předměty         9      

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A8M31APS Zpracování a kódování audio signálů 4P CS Z,ZK L 5     13131
PO A8M37CDC Kódování v digitálních komunikacích 4P+0C CS Z,ZK L 5     13137
PO A8M37CSL Laboratoř zpracování signálu a komunikací 0P+2C CS Z L 2     13137
V   Humanitní předměty         4      
V   Volitelné předměty         14      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
PO A8M32AVL Laboratoř zpracování audio-video signálů 0P + 2L CS Z Z 2     13132
PO A8M32VPS Zpracování a kódování video signálů 4P + 0C CS Z,ZK Z 5     13132
PO A8M37RSY Rádiové systémy 4P+0L CS Z,ZK Z 5     13137
V   Volitelné předměty         18      

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis 36s CS Z L 25     13000
V   Volitelné předměty         5      


Stránka vytvořena 26.2.2024 05:51:58, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)