Popis předmětu - A8M31APS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
A8M31APS Zpracování a kódování audio signálů
Role:PO Rozsah výuky:4P
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:  Zakončení:Z,ZK
Přednášející:  Kreditů:5
Cvičící:  Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8M31APS

Anotace:

Předmět je zaměřen na zpracování audio signálů v oblasti řeči a zvuku. Jsou vysvětlena specifika vyplývající z fyziologie a psychologie vytváření a vnímání přirozených zvuků. Významná část látky je věnována oblasti zpracování řečového signálu s užším zaměřením na aplikace obecných technik číslicového zpracování signálů v časové a frekvenční oblasti.

Osnovy přednášek:

1. Úvod - řečový signál, model vzniku řeči. Digitalizace a základní kódovací strategie (PCM, ADPCM, a-law).
2. Časové a spektrálních charakteristiky řeči, měření kvality řečového signálu.
3. Detekce řečové aktivity (energetické, kepstrální, koherenční algoritmy)
4. Jednokanálové metody potlačování šumu.
5. Vícekanálové metody potlačování šumu.
6. Potlačování echa - vznik echa, metody v časové oblasti, DTD detekce.
7. Metody potlačování echa ve frekvenční oblasti.
8. Principy zdrojového kódování zvuku - úvod do psychoakustiky
9. Psychoakustické modely pro kódování zvuku¨
10. Jednoduché kódování zvuku - PCM, CD. Možné zdroje chyb.
11. Strategie alokace bitů
12. Výstavba percepčního kodéru zvuku
13. Měření kvality kodéru zvuku
14. Standardy kódování zvuku.

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Bosi, M., Goldberg, R.E.: Introduction to Audio Digital Coding and Standards, Springer 2002
2. Kahrs, M., Brandenburg, K.: Applications of Digital Signal Processing to Audio and Acoustics, Kluwer
Academic Publishers 1998
3. Vaseghi, S.: Advanced Digital Signal Processing and Noise Reduction, Wiley, 2009

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MPOES1 Komunikace a zpracování signálu PO 2


Stránka vytvořena 21.6.2024 14:50:48, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)