Průchod: SpaceMaster 2020-22 - Passage through study, Plán: Erasmus Mundus Master Course - SpaceMaster 2020-22

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Kybernetika a robotika | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Doporučený průchod studijním plánem

Popis stránky:
Každý studijní plán může mít několik doporučených průchodů. Zde jeden z nich vidíte. Radí studentovi, kdy si zapsat který předmět. Pokud se student tohoto průchodu bude držet, určitě splní podmínky studijního plánu.
V malé tabulce jsou velmi zkráceně zobrazeny podmínky studijního plánu a jejich přesná podoba je skryta v odkazu pod tabulkou.
Následují jednotlivé semestry naplněné doporučenými předměty. Pokud je řádek psán skloněným písmem, zobrazuje skupinu předmětů. Studentovi je tak doporučeno zapsat si z této skupiny některé předměty tak aby získal doporučený počet kreditů a/nebo předmětů.
Údaje jsou řazeny podle semestrů. V semestrech jsou nejdříve uvedeny předměty, pak skupiny předmětů. Vše je řazeno dle priority role, pak dle katedry a následně podle abecedy.

magisterský navazující program - Před zařazením do oboru

Studijní plán: Erasmus Mundus Master Course - SpaceMaster 2020-22
Doporučený průchod: SpaceMaster 2020-22 - Passage through study

1. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE3M35SPI Space Instruments 2P+2S EN Z,ZK Z 8     13135
P BE3M35SPP Space Plasma Physics 2P+2S EN Z,ZK Z 7     13135
P BE3M35SSD Spacecraft System Design 2P+2S EN Z,ZK Z 8     13135
P BE3M35TSS The Solar System 2P+2S EN Z,ZK Z 7     13135

2. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE3M35SPC Space Communication 2P+2S EN Z,ZK L 8     13135
PV   Compulsory optionally subjects         22      

3. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE3M35CSA Control Systems for Aircraft and Spacecraft 2P+2L EN Z,ZK Z 7 Hromčík M.   13135
P BE3M35IDP Individual design project 0P+6S EN Z Z 8 Hlinovský M.   13135
P BE3M35SSM Space systems, modeling and identification 4P+2C EN Z,ZK Z 7     13135

4. semestr

Role Předmět Název Rozsah
výuky
Jazyk
výuky
Zakon-
čení
Sem. Kred. Garanti Vyučující Kat.
P BE3M35DIP Diploma Thesis 22S EN Z L 30     13135
P BE3M35ORC Optimal and robust control design 2P+2C EN Z,ZK L 8 Hurák Z.   13135


Stránka vytvořena 21.5.2024 15:50:54, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)