Popis předmětu - BE3M35CSA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE3M35CSA Control Systems for Aircraft and Spacecraft
Role:P Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13135 Jazyk výuky:EN
Garanti:Hromčík M. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hromčík M. Kreditů:7
Cvičící:Hromčík M. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE3M35CSA

Anotace:Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XE35CSA

Osnovy přednášek:

1. System Theory and Cybernetics, Object, Model, System
2. Linear and Nonlinear Continuous Time Systems
3. Linear and Nonlinear Discrete Time Systems
4. Qualitative Properties of Nonlinear Systems, Bifurcation and Chaos
5. Realization of SISO Systems
6. Composite Systems
7. Stability and Robustness
8. Reachability and Observability
9. Decomposition and Realization, Order Reduction
10. State Feedback
11. State Observers. Separation Principle
12. Output Feedback
13. Uncertainty and its Descriptrion. Stochastic Systems
14. Properties of Output Stochastic Signal. Realization Theorem

Osnovy cvičení:

The aim of the laboratories is to explain theory presented by the lectures and to solve given problem using MATLAB.
1. Introduction and Repetition
2. Dynamical Properties of Continuous and Discrete Time Systems
3. Examples of Economic, Ecologic and Technical Systems
4. Qualitative Analysis of Nonlinear Systems
5. Discrete Time Systems. Chaotical Behavior of Systems
6. Linear Systems, Linearization, Realization
7. Composite Systems
8. Criterions of Stability, Robust Stability Criterion
9. Criterions of Controllability and Observability
10. System Order Reduction,
11. Examples how to Change Dynamic Properties of System
12. State Observer Design
13. Analysis of Stochastic Systems
14. Realization of Random Signals

Literatura:

[1] Kailath, T.: Linear Systems. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York,
1980
[2] Antsaklis, P.J., Michel, A.N.: Linear Systems. The McGraw-Hill Co., 1997

Požadavky:

Basic knowledge of Linear algebra, Basic knowledge of control theory.

Klíčová slova:

System. State space equations, State feedback, Observer, Algebraic theory of control.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
SPACEMASTER_2020 Před zařazením do oboru P 3
SPACEMASTER_2018 Kybernetika a robotika P 3
SPACEMASTER_II Kybernetika a robotika P 3


Stránka vytvořena 22.5.2024 05:50:33, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)