Popis předmětu - BE3M35ORC

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE3M35ORC Optimal and robust control design
Role:P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13135 Jazyk výuky:EN
Garanti:Hurák Z. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Hurák Z. Kreditů:8
Cvičící:Hurák Z. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/RM35ORR

Anotace:Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XE35ORC

Osnovy přednášek:

1. Static optimization
2. Discrete-time LQ control
3. Steady-state discrete-time LQ optimal control
4. Continuous LQ control
5. H2 optimal control
6. Time-optimal and suboptimal control (bang-bang control)
7. Analysis of robustness against unstructured dynamic uncertainty
8. Analysis of robustness against structured dynamic uncertainty (structured singular values)
9. Design of robust controllers minimizing mixed sensitivity function, H?-optimal control, Mu- synthesis (DK iterations)
10. Design of robust controllers by loopshaping (Glover-McFarlane)
11. LMI, semidefinite programming
12. Application of LMI in robust control: quadratic stability, Hinf
13. Model and controller order reduction

Osnovy cvičení:

Following the topics of the lectures.

Literatura:

1. Frank L. Lewis and Vassilis Syrmos: Optimal Control, 2nd ed., Wiley, 1995. [amazon link]
2. Sigurd Skogestad and Ian Postlethwaite: Multivariable Feedback Control: Analysis and Design, 2nd ed., Wiley, 2005. [amazon link]. This book can be borrowed at the faculty library.

Požadavky:

Basic course on feedback control: dynamic system, transfer function, state-space model, stability, frequency response, Bode plot, feedback. These topics will also be covered by the SpaceMaster course Space systems, modeling and identification (SSMI). Basic couse on linear algebra: solving linear systems, basic matrix decompositions (LU, Cholesky, QR, SVD), eigenvectors/eigenvalues, singular values, conditioning.

Poznámka:

Web: https://moodle.dce.fel.cvut.cz/course/view.php?id=15

Klíčová slova:

Optimal control, Robust control, LMI

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
SPACEMASTER_2020 Před zařazením do oboru P 4
SPACEMASTER_2018 Kybernetika a robotika P 4
SPACEMASTER_II Kybernetika a robotika P 4


Stránka vytvořena 19.5.2024 15:50:46, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)