Subject description - B3M38DIT1

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B3M38DIT1 Diagnostics and Testing
Roles:P Extent of teaching:2P+2L
Department:13138 Language of teaching:CS
Guarantors:Šmíd R. Completion:Z,ZK
Lecturers:Šmíd R. Credits:6
Tutors:Drozd S., Šmíd R., Tereň O. Semester:Z

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B3M38DIT1

Anotation:

The course aims to introduce students to the problems of modelling and fault detection, ensuring fault tolerance, monitoring the operational status of complex industrial components and autonomous systems, non-destructive testing and diagnostics of electronic devices with analogue and digital circuits.

Study targets:

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky modelování a detekce poruch, zajišťování odolnosti proti poruchám, sledování provozního stavu složitých průmyslových komponent a autonomních systémů, nedestruktivního testování a diagnostiky elektronických zařízení s analogovými a číslicovými obvody.

Content:

The course aims to introduce students to the problems of modelling and fault detection, ensuring fault tolerance, monitoring the operational status of complex industrial components and autonomous systems, non-destructive testing and diagnostics of electronic devices with analogue and digital circuits.

Course outlines:

1. Základní koncepty, příklady aplikací, diagnostika, prognostika
2. Spolehlivost, zajištění odolnosti vůči poruchám
3. Statická/dynamická/analytická redundance, Byzantské selhání
4. FMEA/FMECA, FTA
5. Modely poruch, detekce pomocí modelů signálů/objektů
6. Zdroje a snímání diagnostických signálů pro monitorování stavu zařízení, předzpracování signálu,
7. Extrakce příznaků, spektrální, obálková, kepstrální analýza
8. Analýza nestacionárních signálů, řádová analýza, kontrola přípustnosti, fuzzy přístup pro detekci poruch
9. Diagnostika s využitím hluku, tvarování svazku v poli senzorů
10. Nedestruktivní testování, detekce a lokalizace, POD křivka, impulsní a spojitá akustická emise
11. Nedestruktivní testování ultrazvukem, vířivými proudy, aktivní termografie
12. Testování analogových, číslicových a smíšených obvodů,
13. In-circuit metody, Built-in Self Test, Design for Test
14. Navrhování testů, komprese testů, Boundary Scan

Exercises outline:

Literature:

Mandatory: Iserman, R., Fault-diagnosis applications: model-based condition monitoring: actuators, drives, machinery, plants, sensors, and fault-tolerant systems, Springer 2011, available via http://cvut.summon.serialssolutions.com Reccomended: Iserman, R., Fault-Diagnosis Systems: An Introduction from Fault Detection to Fault Tolerance, Springer 2006

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPKYR_2021 Common courses P 1


Page updated 17.6.2024 15:51:21, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)