Popis předmětu - XP39UID

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP39UID Pokročilé metody návrhu UI
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13139 Jazyk výuky:
Garanti:Míkovec Z. Zakončení:ZK
Přednášející:Míkovec Z. Kreditů:4
Cvičící:Míkovec Z. Semestr:

Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými metodami návrhu uživatelských rozhraní a interakce v nestandardních prostředích jako je virtuální a rozšířená realita. Studenti získají teoretický základ o interakci člověka v takových prostředích. Během kurzu se studenti seznámí s řadou technik pro návrh a testování interaktivních systému nestandardních prostředích, zejména pak ve virtuální a rozšířené realitě s kolaborativními prvky.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do problematiky návrhu uživatelského rozhraní v nestandardních prostředích (virtuální a rozšířená realita).
2. Psychologické aspekty návrhu uživatelského rozhraní v nestandardních prostředích: vizuální percepce, fyzická interakce.
3. Psychologické aspekty návrhu uživatelského rozhraní v nestandardních prostředích: pracovní paměť, orientace v prostoru.
4. Principy technologií používaných při interakci v nestandardních prostředích.
5. Interakce pomocí gest: ergonomie, přesnost, rychlost a únava.
6. Interakce pomocí gest: rozpoznávání a zpracování.
7. Multimodální interakce v nestandardních prostředích
8. Kolaborativní interakce v nestandardních prostředích
9. Interakce člověk-robot v rozšířené realitě
10. Nízkoúrovňové prototypování v nestandardních prostředích
11. Vysokoúrovňové prototypování v nestandardních prostředích
12. Metody uživatelského testování bez uživatele interaktivních kolaborativních systémů v rozšířené realitě
13. Metody uživatelského testování s uživatelem interaktivních kolaborativních systémů v rozšířené realitě
14. Nejnovější trendy v oblasti návrhu a testování uživatelských rozhraní

Osnovy cvičení:

Literatura:

1. Alan Cooper, Robert Reimann, David Cronin: About face 3: the essentials of interaction design. [3rd ed.], Completely rev. Indianapolis, IN: Wiley Pub., 2007.
2. Colin Ware: Visual Thinking for Design, Elsevier Inc., 2008.
3. Alan J. Parkin: Essential Cognitive Psychology, Psychology Press Ltd., 2000.

Požadavky:

Klíčová slova:

user interface;design;interaction;prototyping;testing

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 23.6.2024 17:50:45, semestry: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)