Popis předmětu - XP37AEA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP37AEA Aplikovaná elektroakustika
Role:S Rozsah výuky:2P+2L
Katedra:13137 Jazyk výuky:EN
Garanti:Honzík P. Zakončení:ZK
Přednášející:Honzík P. Kreditů:4
Cvičící:Honzík P. Semestr:Z

Anotace:

Cílem předmětu je získat a prohloubit teoretické znalosti v oboru elektroakustiky, elektroakustických měničů, akustických mikrosystémů, jejich modelování a aplikace. Obsah předmět zahrnuje základní teoretické modelování akustických a mechanických elementů elektroakustických systémů, principy a modely různých typů elektroakustické přeměny, specifika měničů jako vysilačů a přijímačů, vliv vlnovodů a pokročilejší metody modelování měničů. Součástí jsou i praktické ukázky měření na měničích. Předmět umožní studentům doplnit si teoretické a částečně i praktické znalosti z oblasti elektroakustických měničů, které mohou využít v rámci témat svých disertačních prací v oboru akustiky a spřízněných oborech.

Cíle studia:

Cílem předmětu je získat a prohloubit teoretické znalosti v oboru elektroakustiky, elektroakustických měničů, akustických mikrosystémů, jejich modelování a aplikace.

Obsah:

Přehled základních akustických rovnic, modelování miniaturních akustických elementů v termoviskózním plynu, aproximace pomocí náhradních obvodů, přehled principů elektroakustické přeměny, akustické vysílače a přijímače, vlnovody pro elektroakustické měniče, membrány a destičky v měničích, modely vázání mechanických a akustických prvků v měničích, elektrostatické mikrofony a jejich modely, MEMS mikrofony.

Osnovy přednášek:

1. Přehled základních akustických rovnic
2. Modelování miniaturních akustických elementů v termoviskózním plynu
3. Aproximace pomocí náhradních obvodů
4. Membrány a destičky v měničích
5. Akustické vysilače, vyzařovací impedance
6. Elektrodynamický měnič, princip, modely
7. Elektrostatický měnič, princip modely
8. Piezoelektrický měnič, princip, modely, další principy elektroakustické přeměny
9. Vlnovody pro elektroakustické měniče
10. Praktická ukázka měření na akustických vysilačích: elektrická impedance, frekvenční charakteristika, vliv vlnovodu, směrovost, nelineární zkreslení
11. Akustické přijímače, gradientní přijímače, citlivost, směrovost
12. Praktická ukázka měření na akustických přijímačích: citlivost, elektrostatická kalibrace, napětí membrány
13. Pokročilejší modely vázání mechanických a akustických prvků v měničích, použití integrální metody
14. Numerické modely měničů – praktické ukázky

Osnovy cvičení:

Literatura:

L. L. Beranek, T. J. Mellow: Acoustics, Sound Fields and Transducers, Elsevier, Oxford, 2012
Zdeněk Škvor: Elektroakustika a akustika, ČVUT, Praha 2012 Michel Bruneau, Thomas Scelo: Fundamentals of acoustics, ISTE, London, 2006 Allan D. Pierce: Acoustics: An Introduction to its Physical Principles and Applications, McGraw-Hill, New York, 1981

Požadavky:

Základní znalosti akustiky běžně získané ve výuce fyziky, znalost matematického aparátu odpovídající ukončenému vzdělání v magisterském oboru na technické vysoké škole. Ve fyzice se jedná zejména o oblasti mechanického vlnění, elektrického a magnetického pole a termodynamiky. V matematice jde o diferenciální a integrální počet a diferenciální rovnice.

Klíčová slova:

Elektroakustika, elektroakustické měniče, náhradní obvody, akustické mikrosystémy, akustické senzory

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 11:50:45, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)