Subject description - XP37AEA

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
XP37AEA Applied Electroacoustics
Roles:S Extent of teaching:2P+2L
Department:13137 Language of teaching:EN
Guarantors:Honzík P. Completion:ZK
Lecturers:Honzík P. Credits:4
Tutors:Honzík P. Semester:Z

Anotation:

Review of basic equations in acoustics, modeling of miniature acoustic elements in thermoviscous fluid, equivalent circuits based approximation, review of principles of electroacoustic transduction, acoustic transmitters and receivers, waveguides for transducers, membranes and plates in transducers, modeling of coupling between mechanical and acoustical parts in transducers, electrostatic microphones and their models, MEMS microphones.

Study targets:

The goal of the course is to acquire and deepen the theoretical knowledge in the domain of electroacoustics, electroacoustic transducers, acoustic microsystems, their modeling and application.

Content:

Review of basic equations in acoustics, modeling of miniature acoustic elements in thermoviscous fluid, equivalent circuits based approximation, review of principles of electroacoustic transduction, acoustic transmitters and receivers, waveguides for transducers, membranes and plates in transducers, modeling of coupling between mechanical and acoustical parts in transducers, electrostatic microphones and their models, MEMS microphones.

Course outlines:

1. Přehled základních akustických rovnic
2. Modelování miniaturních akustických elementů v termoviskózním plynu
3. Aproximace pomocí náhradních obvodů
4. Membrány a destičky v měničích
5. Akustické vysilače, vyzařovací impedance
6. Elektrodynamický měnič, princip, modely
7. Elektrostatický měnič, princip modely
8. Piezoelektrický měnič, princip, modely, další principy elektroakustické přeměny
9. Vlnovody pro elektroakustické měniče
10. Praktická ukázka měření na akustických vysilačích: elektrická impedance, frekvenční charakteristika, vliv vlnovodu, směrovost, nelineární zkreslení
11. Akustické přijímače, gradientní přijímače, citlivost, směrovost
12. Praktická ukázka měření na akustických přijímačích: citlivost, elektrostatická kalibrace, napětí membrány
13. Pokročilejší modely vázání mechanických a akustických prvků v měničích, použití integrální metody
14. Numerické modely měničů – praktické ukázky

Exercises outline:

Literature:

Leo L. Bearanek, Tim J. Mellow: Acoustics, Sound Fields and Transducers, Elsevier, Oxford, 2012 Zdeněk Škvor: Elektroakustika a akustika, ČVUT, Praha 2012 Michel Bruneau, Thomas Scelo: Fundamentals of acoustics, ISTE, London, 2006 Allan D. Pierce: Acoustics: An Introduction to its Physical Principles and Applications, McGraw-Hill, New York, 1981

Requirements:

not defined

Keywords:

Electroacoustics, electroacoustic transducers, equivalent circuits, acoustic microsystems

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
DOKP Common courses S
DOKK Common courses S


Page updated 16.6.2024 17:52:04, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)