Popis předmětu - XP37PAC

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP37PAC Fysiologická akustika
Role:S Rozsah výuky:2P+4D
Katedra:13137 Jazyk výuky:EN
Garanti:Maršálek P. Zakončení:ZK
Přednášející:Maršálek P., Vencovský V. Kreditů:4
Cvičící:Maršálek P., Vencovský V. Semestr:Z

Anotace:

Fyziologická akustika studuje lidské rozhraní pro tvorbu, vnímání a porozumění zvuku a řeči. Moderní vývoj v biomedicíně umožňuje nejen přesněji zobrazovat a studovat hlasivky a sluchový orgán, ale současná technologie poskytuje pokročilé protézování sluchu sluchadly a kochleárními implantáty ze použití moderních digitálních a softwarovývh technologií. Tato témata jsou ze své povahy nejen multidisciplinární, ale pro znalostní předpoklady jsou vhodná pro PGS.

Osnovy přednášek:

Funkce a stavba zevního a středního ucha, Funkce a stavba vnitřního ucha, Sluchová dráha a přenos informace akčními potenciály, Fyziologie prostorového slyšení, Vztah sluchu a řeči, Poruchy sluchu, Motorika a mechanika hlasivek a hlasového ústrojí, Sluchadla, Kochleární implantáty, Psychoakustika, Maskování, hlasitost a výška zvuku, Sluchové vjemy a iluze, Analogie sluchu a zraku a ostatních smyslů

Osnovy cvičení:

Literatura:

Basic Aspects of Hearing, Physiology and Perception Editors: Moore, B.C.J., Patterson, R.D., Winter, I., Carlyon, R.P., Gockel, H.E. (Eds.) Springer, 2013 Introduction To Sound: Acoustics for the Hearing and Speech Sciences, by Charles E. Speaks, Delmar, Clifton Park, NY, USA, 2005, Hearing: Physiological Acoustics, Neural Coding, and Psychoacoustics 2nd Edition by W. Lawrence Gulick, George A. Gescheider, Robert D. Frisina, Oxford University Press, 1989

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 12:51:14, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)