Subject description - XP37PAC

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
XP37PAC Physiological Acoustics
Roles:S Extent of teaching:2P+4D
Department:13137 Language of teaching:EN
Guarantors:Maršálek P. Completion:ZK
Lecturers:Maršálek P., Vencovský V. Credits:4
Tutors:Maršálek P., Vencovský V. Semester:Z

Anotation:

Fyziologická akustika studuje lidské rozhraní pro tvorbu, vnímání a porozumění zvuku a řeči. Moderní vývoj v biomedicíně umožňuje nejen přesněji zobrazovat a studovat hlasivky a sluchový orgán, ale současná technologie poskytuje pokročilé protézování sluchu sluchadly a kochleárními implantáty ze použití moderních digitálních a softwarovývh technologií. Tato témata jsou ze své povahy nejen multidisciplinární, ale pro znalostní předpoklady jsou vhodná pro PGS.

Course outlines:

Funkce a stavba zevního a středního ucha, Funkce a stavba vnitřního ucha, Sluchová dráha a přenos informace akčními potenciály, Fyziologie prostorového slyšení, Vztah sluchu a řeči, Poruchy sluchu, Motorika a mechanika hlasivek a hlasového ústrojí, Sluchadla, Kochleární implantáty, Psychoakustika, Maskování, hlasitost a výška zvuku, Sluchové vjemy a iluze, Analogie sluchu a zraku a ostatních smyslů

Exercises outline:

Literature:

Basic Aspects of Hearing, Physiology and Perception Editors: Moore, B.C.J., Patterson, R.D., Winter, I., Carlyon, R.P., Gockel, H.E. (Eds.) Springer, 2013 Introduction To Sound: Acoustics for the Hearing and Speech Sciences, by Charles E. Speaks, Delmar, Clifton Park, NY, USA, 2005, Hearing: Physiological Acoustics, Neural Coding, and Psychoacoustics 2nd Edition by W. Lawrence Gulick, George A. Gescheider, Robert D. Frisina, Oxford University Press, 1989

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
DOKP Common courses S
DOKK Common courses S


Page updated 16.6.2024 17:52:04, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)