Popis předmětu - B6B36EAR

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B6B36EAR Enterprise architektury
Role:PS, P Rozsah výuky:2P+2C+2D
Katedra:13136 Jazyk výuky:
Garanti:Křemen P. Zakončení:KZ
Přednášející:Aubrecht P., Křemen P. Kreditů:5
Cvičící:Aubrecht P., Blaško M., Křemen P., Ledvinka M., Řimnáč M. Semestr:Z

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b6b36ear

Anotace:

Předmět poskytne přehled architektur enterprise informačních systémů s důrazem na technologie Spring a Enterprise Java Edition. Studenti se seznámí s nejběžnějšími enterprise architekturami a příslušnými návrhovými vzory. Důraz bude kladen zejména na principy inversion of control, dependence injection a životní cyklus Java bean. Studenti ve dvojicích vypracují samostatnou semestrální úlohu, jejímž cílem bude vyvinutí jednoduché enterprise aplikace.

Cíle studia:

Studenti získají potřebné teoretické znalosti, aby byli schopni samostatně navrhovat aplikace s enterprise architekturou. Seznámí se s nejběžnějšími aktuálně používanými softwarovými frameworky a způsobem jejich integrace.

Osnovy přednášek:

1. Úvod, klient-server, vícevrstvá architektura, technologie Java EE, Servlety
2. Architektura a technologie Java EE, Architektonické vzory, MVC, DAO
3. Přístup k databázím, Objektově-relační mapování, JPA 2.0
4. Spring, DI, moduly
5. HTTP, principy REST služeb
6. Webové služby, návrh REST služeb
7. Zabezpečení enterprise aplikací
8. Pokročilá témata JPA, Spring
9. Aplikační servery, Web sockets
10. Principy tvorby klienta pro webové/enterprise aplikace
11. Výkon enterprise aplikací, škálovatelnost, vysoká dostupnost
12. Vybrané techniky a knihovny (Java 8/9/10, aplikační přístup k nerelačním datovým zdrojům)
13. Vyhledávání a enterprise aplikace
14. Praktická nasazení Enterprise aplikací - panelová diskuse

Osnovy cvičení:

1. Organizace cvičení, pravidla pro získání zápočtu, BOZP, zadání tématu semestrální práce, Konfigurační management Java EE, Maven, Git
2. Založení projektu, konfigurace projektu, architektura
3. Modelování JPA 1 - ukázkový příklad
4. Kontrolní bod č. 0 - téma a krátký popis, Modelování JPA 2 - vlastní model
5. Spring
6. Ladění a testování
7. Webové služby, REST - ukázkový příklad
8. Webové služby, REST 2 - vlastní model, konzultace
9. Kontrolní bod č. 1 - odevzdání high-level designu semestrální práce
10. Zabezpečení enterprise aplikací
11. Pokročilé techniky JPA a Spring, konzultace
12. Konzultace
13. Kontrolní bod č. 2 - Odevzdání aplikace
14. Kontrolní bod č. 2 - Odevzdání aplikace

Literatura:

Walls C.: Spring in Action, Fourth Edition, Manning Publications Company, 2013, ISBN: 9781617291203 Andrew Lee Rubinger, Bill Burke: Enterprise JavaBeans, 6th Edition, O'Reilly Media, 2010

Požadavky:

Pro pochopení přednášené látky je nezbytná znalost jazyka Java a znalost relačních databázových technologií, zejména tvorby konceptuálního datového modelu, dotazovacího jazyka SQL a transakčního zpracování. Výhodou je znalost základů objektově-relačního mapování.

Klíčová slova:

Enterprise Java Beans, Spring, JPA 2.0, Inversion of control, Dependency injection, Java Server Faces

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru PS 3
BPSIT1_2021 Enterprise systémy PS 3
BPSIT Před zařazením do oboru P 3


Stránka vytvořena 24.7.2024 11:51:09, semestry: L/2024-5, Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)