Studijní plán - Elektronika a komunikace - Audiovizuální technika a zpracování signálů

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
Přehled programu Elektronika a komunikace | Přehled bloků programu | Obor tohoto plánu

Studijní plán

Popis stránky:
Studijní plán je předpis studijních povinností, které student musí splnit, aby úspěšně absolvoval daný druh studia (např. prezenční, magisterský program, základní blok). Studijní plán je seznam předmětů, z nichž student musí získat minimálně stanovený počet kreditů (absolutně) v předepsané skladbě. Předepsaná skladba je vyjádřena takto:
Předměty plánu jsou rozděleny do několika skupin. Z každé skupiny student musí získat minimálně zadaný počet kreditů a musí absolvovat minimálně zadaný počet předmětů. U některých skupin se také uvádí parametr, který říká, kolik kreditů maximálně se z dané skupiny započítá do celkového skóre.
V malé tabulce jsou uvedeny doporučené průchody tohoto studijního plánu.
Skupiny jsou uspořádány podle důležitosti své role a pak abecedně podle svých názvů.

Význam kolonek:
Student si musí zapsat ze skupiny minimálně kreditů, ale nezapočítá se mu jich více než maximum kreditů. Všechny kredity získané nad maximum jsou dobrovolné a nadále se nikde nezohledňují.
U některých skupin je vyžadováno absolvování alespoň minimálně předmětů ze skupiny. Pro dokumentační účely je každé skupině předmětů přidělena role, kterou skupina hraje ve studijním plánu.
Pokud je předmětů ve skupině stejně jako je předepsané minimum, znamená to, že jsou všechny povinné. Obvykle má tato skupina roli povinné předměty.

magisterský navazující program - Audiovizuální technika a zpracování signálů

Studijní plán: Elektronika a komunikace - Audiovizuální technika a zpracování signálů
Minimální počet kreditů: 120
Doporučené průchody
Specializace Audiovizuální technika a zpracování signálů - průchod studiem
Skupina Min.
kreditů
Max.
kreditů
Min.
předmětů
Role
Diplomová práce - Diploma Thesis 25 25 1 P - Povinné předměty programu
Povinné předměty programu 54 54 9 P - Povinné předměty programu
Povinně volitelné předměty programu 30 30 5 PV - Povinně volitelné předměty
Humanitní předměty 0 25 0 V - Volitelné předměty
Tělesná výchova 0 5 0 V - Volitelné předměty
Volitelné odborné předměty2018 0 999 0 V - Volitelné předměty


Stránka vytvořena 16.7.2024 17:50:59, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)