Subject description - B1B16UEE1

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B1B16UEE1 Economy of Power Industry
Roles:PZ, PV Extent of teaching:2P+2C
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:Knápek J. Completion:Z,ZK
Lecturers:Knápek J., Vašíček J., Vítek M. Credits:5
Tutors:Too many persons Semester:Z

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B1B16UEE1

Anotation:

Studenti jsou seznámeni se základním přehledem o energetice jako odvětvím, o pravidlech podnikání v energetickém odvětví, o ekonomické regulaci zúčastněných subjektů a o energetice v kontextu politik ČR a EU. Dále jsou studenti seznámeni se základními principy fungování trhů se silovou elektřinou a podpůrnými službami a teplem. Součástí předmětu je i přehled ekonomických aspektů integrace OZE do ES.

Course outlines:

1. Energetické odvětví jako systém
2. Podnikání v energetických odvětvích
3. Trhy s energiemi ? kontext ČR a EU
4. Trh s elektřinou ? subjekty, principy obchodování
5. Teplárenství ? ekonomické a systémové aspekty
6. Ceny a náklady v elektroenergetice, tarifní systémy
7. Systémové a podpůrné služby a trh s nimi
8. Náklady výroby elektrické energie, marginální náklady
9. Náklady v přenosu a distribuci elektřiny
10. Ekonomické a technické aspekty OZE
11. Principy regulace v energetickém odvětví
12. Energetická politika ČR a EU a její ekonomické souvislosti
13. Aktuální otázky elektroenergetiky ČR a EU
14. Shrnutí, rezerva

Exercises outline:

1. Pravidla, podmínky udělení zápočtu, vědomostní test, diagram zatížení
2. Úvod do úrokového počtu (diskontování, zásobitel, anuita), kritéria NPV, IRR)
3. Poptávková křivka po elektřině, schéma elektrizační soustavy, Tm, (Tz), km
4. Náklady a tarify za elektřinu (faktura za elektřinu, struktura tarifních složek)
5. DÚ 1 zadání na zásobování RD energií
6. Minitest 1 Subjekty energetického trhu
7. Elektromobilita
8. Podpůré služby v ES (výkonové zálohy), kontrola DÚ1
9. Měrné výrobní náklady (LCOE) různých zdrojů v ES, zadání DU 2
10. Minitest 2, teplárenství, metody klíčování nákladů na teplo a elektřinu
11. Optimální provoz - rozdělování zatížení mezi paralelně spolupracující jednotky
12. Klasická úloha elektroenergetiky - elektrárna na dole nebo u spotřebitele?
13. Kontrola DÚ2
14. Zápočet

Literature:

Tůma J. a kol: Obchod s elektřinou, CONTE, Praha, 2010, ISBN 978-80-254-6695-7 Šolc P., Němeček B., Kanta J. a kol.: Trh s elektřinou, AEM, 2011 Chris Harris Electricity: Markets Pricing, Structures and Economics, Wiley, 2006 Morales, Conejo, Madsen, Pinson, Zugno: Integrating Renewables in Electricity Markets, Springer, 2014

Requirements:

Keywords:

Levelised Cost of Electricity, Marginal Cost of Electricity,

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPEEM2_2018 Electrical Engineering and Management PZ 5
BPEEM_BO_2018 Common courses PV 6
BPEEM1_2018 Applied Electrical Engineering PV 6


Page updated 4.12.2023 12:52:00, semester: L/2023-4, L/2022-3, Z/2024-5, Z/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)