Subject description - B0B16HI1

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B0B16HI1 History 1
Roles:V, PV, P Extent of teaching:2P+2S
Department:13116 Language of teaching:CS
Guarantors:Josefovičová M. Completion:KZ
Lecturers:Josefovičová M. Credits:4
Tutors:Josefovičová M. Semester:Z

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B16HI1

Anotation:

Dějiny 20. století v Evropě a ve světě ? politika, války, revoluce, hospodářství, věda a technika, spolenost, kultura, ideologie. Historické kořeny a souvislosti naší současnosti. Vývoj českých zemí a společnosti v středoevropském kontextu, otázka diskontinuity dějin a vyrovnání se s minulostí.

Course outlines:

1. Úvod do studia dějin 20. století ? interpretace a neukončenost historického poznání.
2. Euro-americký svět a modernita.
3. První světová válka.
4. Poválené změny geopolitické i společenské, versailleská Evropa.
5. Filozofické a psychologické aspekty vzniku totalitních ideologií.
6. Československo 1918-1938.
7. Sovětský Svaz a komunistické hnutí ve svět.
8. Nacismus a Německo, fašistické režimy.
9. Druhá světová válka.
10. Poválečná Evropa ve studené válce.
11. Vývoj evropského sjednocování.
12. ČSR jako součást socialistického bloku.
13. Zlomový rok 1989 - historické souvislosti současné politiky.
14. Odraz historických událostí v umění.

Exercises outline:

Literature:

1. Nálevka, B. Světová politika ve 20. století. Praha: Nakladatelství Aleš Skřivan ml. 2000
2. Luňák, P. Západ. Spojené Státy a Západní Evropa ve studené válce. Praha: Libri. 1997
3. Vykoukal, J., Litera, B., Tejchman, M. Východ. Vznik, vývoj a rozpad sovětského bloku. Praha: Libri.2000
4. Moravcová, D. et al. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1914-1941. Praha: ISE. 1994
5. Bullock, A. Hitler a Stalin.Paralelní životopisy. Plze. 1995

Requirements:

Každý posluchač absolvuje test základních znalostí předmětu a vypracuje seminární práci podle předem stanovených pravidel.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPEK_2016 Common courses P 6
BPKYR_2016 Common courses V 6
BPOES Common courses V
BPOES_2020 Common courses V
BPKYR_2021 Common courses P 6
BPOI1_2016 Computer and Information Science P 6
BPOI_BO_2016 Common courses P 6
BPOI2_2016 Internet of Things P 6
BPOI3_2016 Software P 6
BPOI4_2016 Computer Games and Graphics P 6
BPBIO_2018 Common courses V 6
BPSIT Common courses V
BPEK_2018 Common courses P 6
BPEEM2_2018 Electrical Engineering and Management PV 1
BPEEM1_2018 Applied Electrical Engineering PV 1
BPEEM_BO_2018 Common courses PV 1
BPEEM1_2016 Applied Electrical Engineering P 1
BPEEM_BO_2016 Common courses P 1
BPEEM2_2016 Electrical Engineering and Management P 1
BPOI_BO_2018 Common courses V 6
BPOI4_2018 Computer Games and Graphics V 6
BPOI3_2018 Software V 6
BPOI2_2018 Internet of Things V 6
BPOI1_2018 Artificial Intelligence and Computer Science V 6


Page updated 15.7.2024 17:51:15, semester: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)