Subject description - B4B36PDV

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B4B36PDV Parallel and Distributed Computing
Roles:P Extent of teaching:2P+2C
Department:13136 Language of teaching:CS
Guarantors:Jakob M. Completion:Z,ZK
Lecturers:Jakob M., Mareček J., Mikhaylovskaya D. Credits:6
Tutors:Too many persons Semester:L

Web page:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b4b36pdv/start

Anotation:

Cílem předmětu je studenty seznámit se základy programování paraleních a distribuovaných systémů. Studenti se naučí základním modelům a architekturám paralelních a distibuovaných výpočtů, seznámí se s technickými prostředky pro jejich programování a s vybranými základními paralleními a distribuovanými algoritmy.

Course outlines:

1. Úvod, HW, False Sharing .
2. Vlákna v C++11.
3. OpenMP.
4. Datové struktury s vícevláknovým přístupem.
5. Techniky dekompozice.
6. Paralelní řadící algoritmy a vektorove instrukce.
7. Základní paralelní maticové algoritmy.
8. Úvod do distribuovaných systémů.Detekce selhání.
9. Čas a kauzalita v distribuovaných systémech.
10. Globální snapshot.
11. Vzájemné vyloučení procesů.
12. Volba lídra.
13. Problém konsensu.

Exercises outline:

Literature:

1. An Introduction to Parallel Programming (by Peter Pacheco) , 2011
2. Programming on Parallel Machines (by Norm Matloff), 2012
3. Distributed Systems (by Maarten van Steen, Andrew S. Tanenbaum), 3.01 Edition, 2017, k dispozici on-line
4. Distributed Systems: Concepts and Design (by George Coulouris Jean Dollimore Tim Kindberg Gordon Blair), 5th Edition), 2011

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPOI1_2016 Computer and Information Science P 4
BPOI_BO_2016 Common courses P 4
BPOI4_2016 Computer Games and Graphics P 4
BPOI3_2016 Software P 4
BPOI2_2016 Internet of Things P 4
BPOI_BO_2018 Common courses P 4
BPOI4_2018 Computer Games and Graphics P 4
BPOI3_2018 Software P 4
BPOI2_2018 Internet of Things P 4
BPOI1_2018 Artificial Intelligence and Computer Science P 4


Page updated 19.5.2024 07:51:08, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)