Subject description - B0B04A21

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B0B04A21 English Language A2-1
Roles:V Extent of teaching:2s
Department:13104 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z
Lecturers:  Credits:0
Tutors:  Semester:Z

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B04A21, https://jazyky.fel.cvut.cz/vyuka/A/B04A21/

Anotation:

The course is open to students who are beginners in their second language. Course objective: Achieving competence in basic English.

Study targets:

Course objective: Achieving competence in basic English.

Content:

The course is open to students who are beginners in their second language. Course objective: Achieving competence in basic English.

Course outlines:

1. týden Úvod do studia angličtiny na FEL
Opakování Pozdravy, představování
2. týden Sea
Minulý čas
3. týden Solo
Minulý čas pokr.
4. týden Review 1
Test 1
5. týden Looks
Popisy, číslovky
6. týden Looks
Čísla, přítomný průběhový čas
7. týden Reality
TV programmes
8. týden Reality
Vyjadřování budoucího času
9. týden Review 2
Test 2
10. týden Things
Shopping, money
11. týden Things
Stupňování příd. jmen, porovnávání
12. týden Energy
Frekvenční výrazy, části těla
13. týden Energy
Too / enough + přídavné jm., should
14. týden Review 3
Test 3 Udělování zápočtů Požadavky na zápočet: Aktivní účast v hodinách, pečlivá domácí příprava, splnění testů a pravidelná docházka (max. 2 absence). Minimální hranice úspěšnosti u testu je 65%. Vyučující může použít další doplňkové a rozšiřující materiály a přizpůsobit tempo a obsah výuky posluchačům kurzu.

Exercises outline:

Course objective: Achieving competence in basic English. Listening: Dialogues (shopping, free time, conversation in restaurants, orientation in cities). Reading: Informative texts, current news, simple technical text. Speaking: Greetings, introductions, travelling, conversation in shops ans restaurants, polite request, asking and explaining the way, narration, daily activities Writing: Writing about personal experiences, holidays, family, surroudings. Grammar: Expressing the present and future, questions, negation, plural form of nouns, personal, demonstrative and possesive pronouns, definite and indefinite articles, word order, the most common prepositions and adverbs,countable and uncountable nouns, modal verbs.

Literature:

Studijní literatura: povinná - materiály K 13104 http://jazyky.feld.cvut.cz Kay, S., Jones, V.: Inside Out SB Elementary doporučená - Murphy, R.: Essential English Grammar (1.díl) kapesní slovník A - Č a Č - A (nakl. Fragment)

Requirements:

no prerequisites

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPEEM1_2016 Applied Electrical Engineering V
BPEEM1_2018 Applied Electrical Engineering V
BPEEM_BO_2018 Common courses V
BPEK_2018 Common courses V
BPOI4_2018 Computer Games and Graphics V
BPOI3_2018 Software V
BPOI2_2018 Internet of Things V
BPOI1_2018 Artificial Intelligence and Computer Science V
BPOI_BO_2018 Common courses V
BPEEM2_2018 Electrical Engineering and Management V
BPBIO_2018 Common courses V
BKEEK_2016 Common courses V
BPOI_BO_2016 Common courses V
BPEEM_BO_2016 Common courses V
BPOI4_2016 Computer Games and Graphics V
BPOI3_2016 Software V
BPOI2_2016 Internet of Things V
BPOI1_2016 Computer and Information Science V
BPKYR_2016 Common courses V
BPEK_2016 Common courses V
BPEEM2_2016 Electrical Engineering and Management V
BPKYR_2021 Common courses V
BPSIT Common courses V


Page updated 20.4.2024 17:51:11, semester: L/2023-4, Z/2024-5, Z/2023-4, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)