Popis předmětu - BE1M15ENY

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
BE1M15ENY Power Plants
Role:PZ Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13115 Jazyk výuky:EN
Garanti:Müller Z. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Klein V., Müller Z., Špetlík J. Kreditů:5
Cvičící:Ahmad I., Müller Z., Špetlík J. Semestr:L

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Anotace:

Předmět seznamuje studenty s topologií elektrické části elektráren a charakteristikami využívaných zařízení ve vlastní spotřebě. S větším důrazem se věnuje tepelným a jaderným elektrárnám a dynamice jejich provozu. Rovněž jsou probírány základní technologické okruhy klasických elektráren a funkční principy vodních elektráren.

Osnovy přednášek:

1. Obecný přehled typů elektráren, topologie schémat
2. Schémata vlastní spotřeby, napěťové poměry
3. Charakteristiky vlastní spotřeby
4. Zkratové proudy v silnoproudých zařízeních
5. Alternátory - obecný přehled, budící systémy, provozní režimy
6. Tepelně technické veličiny, tepelné oběhy
7. Tepelné elektrárny - okruh pára-voda (turbíny, kotle)
8. Tepelné elektrárny ? palivový a spalinový okruh (kotle, čištění spalin), chladicí okruh, čerpadla a ventilátory
9. Dynamika, modely a regulační obvody parních turbín
10. Vodní elektrárny - základní vztahy, typy vodních turbín, součásti, konstrukce, dynamika, modely a regulační obvody vodních turbín
11. Jaderné elektrárny ? obecný přehled, bezpečnost jaderného reaktoru
12. Dynamika, modely a regulační obvody jaderného reaktoru
13. Regulační programy a řídicí systémy parních a jaderných elektráren
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

Doležal, J. a kol.: Jaderné a klasické elektrárny. ČVUT v Praze, Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04936-5. www.powerwiki.cz

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
MEEEM2_2018 Electrical Power Engineering PZ 2


Stránka vytvořena 31.3.2023 17:50:04, semestry: Z/2024-5, Z,L/2022-3, Z/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)