Popis předmětu - B1B15VYA

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B1B15VYA Výpočetní aplikace
Role:P Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:Kyncl J. Zakončení:KZ
Přednášející:Kyncl J. Kreditů:4
Cvičící:Osob je mnoho Semestr:L

Webová stránka:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Anotace:

Cílem předmětu je získat základní znalost programového prostředí MATHEMATICA a metodiky vytváření matematických modelů řešení technických úloh. V rámci předmětu jsou probírány a programovány metody numerické integrace, řešení obyčejných diferenciálních rovnic, práce s komplexními čísly, s maticemi a vektory a metoda uzlových napětí pro řešení elektrických obvodů.

Osnovy přednášek:

1. Úvod do logiky a struktory jazyka Wolfram Mathematica
2. Patterny, Set, SetDelayed, Trace, Table, definice funkcí
3. Pure Functions, Map Apply, Eulerova metoda řešení ODE, Nest
4. Simpsonův integrál, Fit, nejmenší čtverce, úvod do elektrických obvodů ve Wolframu
5. Metoda uzlových napětí, Cases, NDSolve
6. Parametrické řešení algebraických rovnic, Theveninův teorém, funkce pro paralelní a seriové řazení součástek
7. Komplexní čísla a ustálený harmonický stav ve Wolframu
8. Ukázka řešení obvodu v harmonickém ustáleném stavu
9. Přenos obvodu, Fourierova řada ve Wolframu
10. Homogenní vedení, ukázky řešení soustav obyčejných lineárních diferenciálních rovnic
11. Interpolace, simulace šumů
12. Ukázka použití nejmenších čtverců pro identifikaci parametrů obvodu
13. Optimalizace, gradientní metody, simulated annealing, genetické algoritmy, penalizace pro řešení vázaných extrémů
14. Rezerva

Osnovy cvičení:

Literatura:

Kyncl, J., Novotný, M.: Číslicové a analogové obvody. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-800-1051-672. Trott, M.: The mathematica guidebook for numerics. New York, NY: Springer, c2006, xxxv, 1208 p. ISBN 03-872-8814-7. http://www.mathworks.com/ Stránky předmětu jsou k dispozici na adrese: https://www.powerwiki.cz/wiki/VYA

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPEEM2_2018 Elektrotechnika a management P 2
BPEEM1_2018 Aplikovaná elektrotechnika P 2
BPEEM_BO_2018 Před zařazením do oboru P 2
BPEEM1_2016 Aplikovaná elektrotechnika P 2
BPEEM_BO_2016 Před zařazením do oboru P 2
BPEEM2_2016 Elektrotechnika a management P 2


Stránka vytvořena 21.5.2024 14:51:04, semestry: Z,L/2023-4, Z/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)