Subject description - B1B15VYA

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B1B15VYA Computational Applications
Roles:P Extent of teaching:2P+2C
Department:13115 Language of teaching:CS
Guarantors:Kyncl J. Completion:KZ
Lecturers:Kyncl J. Credits:4
Tutors:Too many persons Semester:L

Web page:

http://www.powerwiki.cz/wiki/Vyuka

Anotation:

Cílem předmětu je získat základní znalost programového prostředí MATHEMATICA a metodiky vytváření matematických modelů řešení technických úloh. V rámci předmětu jsou probírány a programovány metody numerické integrace, řešení obyčejných diferenciálních rovnic, práce s komplexními čísly, s maticemi a vektory a metoda uzlových napětí pro řešení elektrických obvodů.

Course outlines:

1. Úvod do logiky a struktory jazyka Wolfram Mathematica
2. Patterny, Set, SetDelayed, Trace, Table, definice funkcí
3. Pure Functions, Map Apply, Eulerova metoda řešení ODE, Nest
4. Simpsonův integrál, Fit, nejmenší čtverce, úvod do elektrických obvodů ve Wolframu
5. Metoda uzlových napětí, Cases, NDSolve
6. Parametrické řešení algebraických rovnic, Theveninův teorém, funkce pro paralelní a seriové řazení součástek
7. Komplexní čísla a ustálený harmonický stav ve Wolframu
8. Ukázka řešení obvodu v harmonickém ustáleném stavu
9. Přenos obvodu, Fourierova řada ve Wolframu
10. Homogenní vedení, ukázky řešení soustav obyčejných lineárních diferenciálních rovnic
11. Interpolace, simulace šumů
12. Ukázka použití nejmenších čtverců pro identifikaci parametrů obvodu
13. Optimalizace, gradientní metody, simulated annealing, genetické algoritmy, penalizace pro řešení vázaných extrémů
14. Rezerva

Exercises outline:

Literature:

Kyncl, J., Novotný, M.: Číslicové a analogové obvody. 1. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-800-1051-672. Trott, M.: The mathematica guidebook for numerics. New York, NY: Springer, c2006, xxxv, 1208 p. ISBN 03-872-8814-7. http://www.mathworks.com/ Stránky předmětu jsou k dispozici na adrese: https://www.powerwiki.cz/wiki/VYA

Requirements:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce. Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BPEEM1_2016 Applied Electrical Engineering P 2
BPEEM_BO_2016 Common courses P 2
BPEEM2_2016 Electrical Engineering and Management P 2
BPEEM2_2018 Electrical Engineering and Management P 2
BPEEM1_2018 Applied Electrical Engineering P 2
BPEEM_BO_2018 Common courses P 2


Page updated 28.5.2024 15:51:41, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)