Popis předmětu - XP31NOS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP31NOS Návrh a obvodová technika elektronických systémů
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13131 Jazyk výuky:CS
Garanti:Hospodka J. Zakončení:ZK
Přednášející:Hospodka J. Kreditů:4
Cvičící:Hospodka J. Semestr:L

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP31NOS

Anotace:

Předmět se zabývá významnými aplikacemi současné analogové techniky. Je rozdělen do tří základních celků. První část je věnována zesilovačům a analogovým funkčním blokům pro měřicí techniku a signálové zpracování. Jsou diskutovány i speciální aplikace zesilovačů, nelineární a parametrické analogové funkční bloky a rychlé analogové obvody pracující v proudovém režimu. Druhá návazná část je věnována analogovým soustavám, jejich vlastnostem, popisu a možnostem syntézy. Jsou diskutovány typy filtrů a obor jejich použitelnosti, dále pak metody syntézy filtrů a optimalizace jejich návrhu s ohledem na reálné vlastnosti a rozptyl hodnot obvodových prvků. Tuto část uzavírá implementace aktivních filtrů včetně nespojitě pracujících obvodů, tj. filtrů se spínanými kapacitory (SC) a se spínanými proudy (SI). V poslední části jsou probírány možnosti počítačového návrhu diskutovaných obvodů. Jsou uvedeny zásady pro modelování analyzované soustavy včetně modelů funkčních bloků a obvodových prvků. Následují možnosti zpracování výsledků simulací a jejich využití v návrhu a optimalizaci obvodů.

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Martinek, P., Boreš, P., Hospodka, J.: Elektrické filtry, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2003

Požadavky:

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 21.6.2024 14:50:48, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)