Popis předmětu - B0B39KAJ

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
B0B39KAJ Vývoj klientských aplikací v Javascriptu
Role:PV, V, PS Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13139 Jazyk výuky:
Garanti:Žára O. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Žára O. Kreditů:5
Cvičící:Dušek J., Huřťák P., Vlach Z., Žára O. Semestr:L

Webová stránka:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b39kaj/start

Anotace:

Předmět se věnuje primárně technologiím pro tvorbu client-side aplikací v prostředí internetu. Absolventům nabídne postupy, s jejichž pomocí lze vytvářet bohatá uživatelská rozhraní pro nejrůznější aplikace a koncová zařízení. Odborníci z praxe absolventy seznámí s konkrétními problémy, s nimiž se potýkali, a se způsoby, jak se s nimi vyrovnat.

Cíle studia:

Absolventi získají praktické znalosti, které jim umožní prostřednictvím webu vizualizovat data, ovládat složité systémy a zajistit kvalitní interakci s uživateli.

Osnovy přednášek:

1. Rekapitulace základních principů. Úvod do HTML5, přehled změn a novinek oproti HTML4 a XHTML.
2. Problematika cross-browser compatibility, značky <audio> a <video>, nové formulářové prvky.
3. Microdata, SVG, AppCache.
4. Úvod do technologie CSS3, novinky ve standardu, selektory.
5. Responsive design / media queries.
6. CSS Transforms, Transitions, Animations. Technologie @font-face, související efekty.
7. JavaScript v detailu, klíčové koncepty: this, new, prototype chain.
8. Ajax, XHR, HTTP, JSON a další transportní formáty.
9. Události, jednovláknové asynchronní zpracování a problémy s ním spojené.
10. HTML5 Canvas, WebGL.
11. Nová JavaScriptová API (storage, file, geolocation, XHR2, Web Workers).
12. Bleeding edge (FlexBox, WebRTC, Web Components).
13. Podle aktuálního zájmu.
14. Rezerva.

Osnovy cvičení:

1. Návrh sémantické HTML5 stránky s ohledem na nové HTML značky.
2. Řešení cross-browser compatibility, progressive enhancement, graceful degradation. Techniky ladění chyb a problémů v HTML, CSS a JS v moderních prohlížečích.
3. Sémantická mikrodata a mikroformáty, SVG.
4. Zadání semestrální práce, CSS3 - selektory, font-face, efekty.
5. Průběžný test, návrh stránky pro různé velikosti obrazovek, responsive design, media queries.
6. Další moduly v CSS3: transforms, transitions, animations.
7. Práce s objekty v JavaScriptu, dědičnost, prototype, uzávěry.
8. Komunikace se serverovou stranou: AJAX, JSON, JSONP, problematika použití veřejných API.
9. Pokročilá práce s DOM událostmi, asynchronní zpracování a problematika udržení kontextu.
10. HTML5 Canvas a použití jeho JavaScriptového rozhraní.
11. Příklady využití nových JavaScriptových API (localStorage, File API, Geolocation, XHR2).
12. Průběžný test, práce s experimentálními technologiemi (Web Workers, Web Sockets, Web Components).
13. Prezentace semestrální práce.
14. Zápočet.

Literatura:

Doporučená literatura: https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/JavaScript Ondřej Žára, JavaScript - Programátorské techniky a webové technologie, Computer Press 2015 David Flanagan, JavaScript - kompletní průvodce. Computer Press 2002

Požadavky:

Základní znalost principů HTTP, HTML, CSS a JavaScript

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
BPSIT Před zařazením do oboru V 4
BPSIT Před zařazením do oboru PV 4
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru PS 4
BPSIT1_2021 Enterprise systémy PS 4
BKSIT Před zařazením do oboru PV 4
BPSIT_2021 Před zařazením do oboru PV 4
BPSIT3_2021 Business informatics PV 4


Stránka vytvořena 24.7.2024 09:51:15, semestry: Z/2024-5, Z,L/2023-4, L/2024-5, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)