Subject description - B0B39KAJ

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
B0B39KAJ Client applications in JavaScript
Roles:V, PV, PS Extent of teaching:2P+2C
Department:13139 Language of teaching:
Guarantors:Žára O. Completion:Z,ZK
Lecturers:Žára O. Credits:5
Tutors:Dušek J., Huřťák P., Vlach Z., Žára O. Semester:L

Web page:

https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/b0b39kaj/start

Anotation:

Předmět se věnuje primárně technologiím pro tvorbu client-side aplikací v prostředí internetu. Absolventům nabídne postupy, s jejichž pomocí lze vytvářet bohatá uživatelská rozhraní pro nejrůznější aplikace a koncová zařízení. Odborníci z praxe absolventy seznámí s konkrétními problémy, s nimiž se potýkali, a se způsoby, jak se s nimi vyrovnat.

Study targets:

Absolventi získají praktické znalosti, které jim umožní prostřednictvím webu vizualizovat data, ovládat složité systémy a zajistit kvalitní interakci s uživateli.

Course outlines:

1. Rekapitulace základních principů. Úvod do HTML5, přehled změn a novinek oproti HTML4 a XHTML.
2. Problematika cross-browser compatibility, značky <audio> a <video>, nové formulářové prvky.
3. Microdata, SVG, AppCache.
4. Úvod do technologie CSS3, novinky ve standardu, selektory.
5. Responsive design / media queries.
6. CSS Transforms, Transitions, Animations. Technologie @font-face, související efekty.
7. JavaScript v detailu, klíčové koncepty: this, new, prototype chain.
8. Ajax, XHR, HTTP, JSON a další transportní formáty.
9. Události, jednovláknové asynchronní zpracování a problémy s ním spojené.
10. HTML5 Canvas, WebGL.
11. Nová JavaScriptová API (storage, file, geolocation, XHR2, Web Workers).
12. Bleeding edge (FlexBox, WebRTC, Web Components).
13. Podle aktuálního zájmu.
14. Rezerva.

Exercises outline:

1. Návrh sémantické HTML5 stránky s ohledem na nové HTML značky.
2. Řešení cross-browser compatibility, progressive enhancement, graceful degradation. Techniky ladění chyb a problémů v HTML, CSS a JS v moderních prohlížečích.
3. Sémantická mikrodata a mikroformáty, SVG.
4. Zadání semestrální práce, CSS3 - selektory, font-face, efekty.
5. Průběžný test, návrh stránky pro různé velikosti obrazovek, responsive design, media queries.
6. Další moduly v CSS3: transforms, transitions, animations.
7. Práce s objekty v JavaScriptu, dědičnost, prototype, uzávěry.
8. Komunikace se serverovou stranou: AJAX, JSON, JSONP, problematika použití veřejných API.
9. Pokročilá práce s DOM událostmi, asynchronní zpracování a problematika udržení kontextu.
10. HTML5 Canvas a použití jeho JavaScriptového rozhraní.
11. Příklady využití nových JavaScriptových API (localStorage, File API, Geolocation, XHR2).
12. Průběžný test, práce s experimentálními technologiemi (Web Workers, Web Sockets, Web Components).
13. Prezentace semestrální práce.
14. Zápočet.

Literature:

Doporučená literatura: https://developer.mozilla.org/en/docs/Web/JavaScript Ondřej Žára, JavaScript - Programátorské techniky a webové technologie, Computer Press 2015 David Flanagan, JavaScript - kompletní průvodce. Computer Press 2002

Requirements:

Základní znalost principů HTTP, HTML, CSS a JavaScript

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
BKSIT Common courses PV 4
BPSIT_2021 Common courses PV 4
BPSIT3_2021 Business informatics PV 4
BPSIT Common courses V 4
BPSIT_2021 Common courses PS 4
BPSIT1_2021 Enterprise systémy PS 4
BPSIT Common courses PV 4


Page updated 16.7.2024 17:51:31, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)