Subject description - A8M17OTT

Summary of Study | Summary of Branches | All Subject Groups | All Subjects | List of Roles | Explanatory Notes               Instructions
A8M17OTT Optical&THz Techniques
Roles:PO Extent of teaching:2P+0L
Department:13117 Language of teaching:CS
Guarantors:  Completion:Z,ZK
Lecturers:  Credits:3
Tutors:  Semester:Z

Web page:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/A8M17OTT

Anotation:

Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty jak se společnými, tak i specifickými přístupy návrhu optických a terahertzových systémů. Seznámí se se základy milimetrových a submilimetrových vln a vztahem submilimetrové a optické techniky. Obsahem budou jak základní teoretické principy a specifické přístupy k řešení jednotlivých komponent (vysílače, detektory, pokročilé technologie atd.), tak i analytické postupy řešení interakcí vln či metodiky měření v THz a optické oblasti.

Course outlines:

1. Techniky terahertzových vln - přehled
2. Gaussovské svazky
3. Šíření THz vln a jejich interakce s prostředím
4. Generace a detekce THz vln
5. THz spektroskopie a pokročilé měřicí metody
6. Bezdrátové komunikační systémy
7. Planární a vláknová optika
8. Optické zdroje a detektory, lasery, generace krátkých optických pulzů
9. Nelineární vláknová optika
10. Měření optických systémů
11. Speciální vláknové a svazkové senzory
12. Struktury fotonického zpracování
13. Holografie
14. Trendy v THz a optické oblasti

Exercises outline:

Literature:

1. P. F. Goldsmith, Quasioptical systems: Gaussian beam quasioptical propagation and applications. Piscataway,
NJ: IEEE Press, 1998.
2. O. Bouchet, Free-space optics : propagation and communication. London ; Newport Beach, CA: ISTE, 2006.
3. G. P. Agrawal, Nonlinear fiber optics, 4th ed. Amsterdam ; Boston: Elsevier / Academic Press, 2007.

Requirements:

Subject is included into these academic programs:

Program Branch Role Recommended semester
MPOES2 RF and DSP Engineering PO 1


Page updated 16.7.2024 17:51:31, semester: Z,L/2023-4, Z/2024-5, Send comments about the content to the Administrators of the Academic Programs Proposal and Realization: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)