Popis předmětu - XP33RSK

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP33RSK Robustní statistika pro kybernetiku
Role:S Rozsah výuky:2P+0S
Katedra:13133 Jazyk výuky:CS
Garanti:Nosková J. Zakončení:ZK
Přednášející:Nosková J. Kreditů:4
Cvičící:Nosková J. Semestr:L

Anotace:

Statistické metody - základní nástroj v teorii řízení a rozhodování. Model jako idealizace reality a aproximace zkušenosti. Odhady jako funkcionály empirické distribuční funkce, charakteristiky robustnosti (bod zvratu, influenční funkce), M-, L- a S- odhady polohy (např. Huberův odhad, useknutý průměr, mediánový odhad, odhad získaný minimalizací mediánu čtverců atd.). Influenční funkce a asymptotické chování. Model lineární regrese.

Obsah:

1. Klasická a robustní statistika
2. Odhad polohy a měřítka
3. Maximálně věrohodné odhady
4. M-odhady polohy
5. Influenční funkce
6. Bod zvratu
7. M-odhady měřítka
8. Asymptotická normalita M-odhadů
9. Balancování mezi vychýlením a rozptylem
10. Hampelova optimalita
11. Linearní model a LS metoda
12. M-odhady v linearním modelu
13. Linearní model s náhodnými prediktory 14. S-odhady(LTS) v linearním modelu

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Ricardo A. Maronna, R. Douglas Martin, Victor J. Yohai, Matías Salibián-Barrera, Robust Statistics: Theory and Methods (with R), 2nd Edition ISBN: 978-1-119-21466-3 October 2018 464 Pages Jureckova,J. (2001) Robustni statisticke metody, Karolinum Praha Rousseeuw,P.J., Leroy,A. (1987) Robust Regression and Outlier Detection. Wiley, New York Huber,P.J. (1981) Robust Statistics.Wiley,New York Hampel,F.R.,Ronchetti, E.M.,Rousseeuw, P.J.,Stahel,W.A. (1986) Robust Statistics: The Approach Based on Influence Functions. Wiley,New York Dodge,Y., Jureckova,J. (2000) Adaptive Regression. Springer, New York

Požadavky:

Poznámka:

Dodge,Y., Jureckova,J. (2000) Adaptive Regression. Springer, New York

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 12:51:14, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)