Popis předmětu - XP15RE

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP15RE Řízení v elektroenergetice
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13115 Jazyk výuky:CS
Garanti:Müller Z. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Müller Z. Kreditů:4
Cvičící:Müller Z. Semestr:Z,L

Anotace:

Cílové funkce elektroenergetických systémů ,možnosti a algoritmizace optimalizačních metod, obsluha omezovacích podmínek. Hierarchie a dekompozice úloh řízení. Odhad stavu soustavy. Pokrývání spotřebních diagramů a predikce zatížení. Volba optimální sestavy energetických zdrojů. Optimální režimy soustavy s uvažováním vlivu sítě. Regulace bilance jalových výkonů a napětí. Regulace bilance činných výkonů a frekvence. Dynamické modely elektráren a soustav. Řešení havarijních stavů. Dispečerské a systémové služby.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP15RE

Osnovy přednášek:

Osnovy cvičení:

Literatura:

Požadavky:

Poznámka:

Typ cvičení: s, c
Tento předmět je nabízen také v angličtině

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 12:51:14, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)