Popis předmětu - XP02VPO

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP02VPO Vybrané partie z optiky
Role:S Rozsah výuky:2P+2S
Katedra:13102 Jazyk výuky:EN
Garanti:Kravárik J. Zakončení:Z,ZK
Přednášející:Kravárik J., Krpenský A. Kreditů:4
Cvičící:Kravárik J., Krpenský A. Semestr:Z

Webová stránka:

https://moodle.fel.cvut.cz/courses/XP02VPO

Anotace:

Základní vlastnosti světla, vlnová rovnice, rovinná vlna, polarizace, odraz a lom , přirozená a umělá optická anizotropie, optické modulátory,koherence, interference, tenké vrstvy, interferometry, ohyb světla, optická mřížka, základy holografie, vizualizační metody nehomogenit, normální a anomální disperze, optické zobrazování, optické přístroje, fotometrické veličiny, kolorimetrie, záření atomů, spektra, stimulovaná emise, lasery

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP02VPO

Obsah:

Základní vlastnosti světla, vlnová rovnice, rovinná vlna, polarizace, odraz a lom , přirozená a umělá optická anizotropie, optické modulátory,koherence, interference, tenké vrstvy, interferometry, ohyb světla, optická mřížka, základy holografie, vizualizační metody nehomogenit, normální a anomální disperze, optické zobrazování, optické přístroje, fotometrické veličiny, kolorimetrie, záření atomů, spektra, stimulovaná emise, lasery

Osnovy přednášek:

1. Základní vlastnosti světla: vlnová rovnice, rovinná vlna, polarizace,energie
2. Odraz a lom světla na rozhraní dielektrik, odraz světla od povrchu kovů
3. Prvky optiky krystalů: charakteristiky krystalů, polarizátory, fázová destička
4. Umělá anizotropie: způsoby vyvolání anizotropie, elektrooptické modulátory
5. Interference světla: koherence, koherentní zdroje, interference v tenké vrstvě
6. Aplikace interference: protiodrazové a odrazové vrstvy, interferometry
7. Ohybové jevy : kruhový otvor, terčík, optická mřížka, metoda fázového kontrastu
8. Základy holografie: záznam hologramu, rekonstrukce obrazu, aplikace
9. Vizualizace nehomogenit: šlírová a stínová metoda, schlierové soustavy, aplikace
10. Disperze světla: disperzní rovnice, normální a anomální disperze
11. Optické zobrazování: zobrazovací soustavy, zobrazovací vady, optické přístroje
12. Fotometrie: oko a vidění, fotometrické veličiny, základy kolorimetrie
13. Záření atomů a molekul, spektra různých zdrojů světla, spektrální analýza
14. Stimulovaná emise, lasery aplikace

Osnovy cvičení:

1. Polarizační jevy při odrazu na rozhraní dielektrik, Brewsterův úhel
2. Polarizačních jev při odrazu na tenkých vrstvách
3. Přenosová funkce elektrooptického modulátoru
4. Kontrastní poměr optické soustavy s Pockelsovou celou
5. Měření na šlírové soustavě
6. Michelsonův interferometr,koherenční délka
7. Stanovení indexu lomu z posunutí interferenčních proužků
8. Ohybové jevy na kruhovém otvoru, štěrbině a vláknu
9. Ohybové jevy na štěrbině a optické mřížce
10. Zvětšení optických přístrojů
11. Měření spekter
12. Spektrální analýza
13. Demonstrace laserového systému
14. Demonstrace zdrojů XUV záření

Literatura:

[1] Born, M., Wolf, E.: Osnovy optiki (rus. překlad). Nauka, Moskva 1973
[2] Fuka, J., Havelka, B.: I. Optika. St. pedag.nakl., Praha 1961
[3] Vrbová, M. a kol.: Lasery a moderní optika. Prometheus, Praha 1994

Požadavky:

Ke zkoušce je požadován zápočet.

Klíčová slova:

optika fyzikální a geometrická

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 12:51:14, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)