Popis předmětu - XP34SRS

Přehled studia | Přehled oborů | Všechny skupiny předmětů | Všechny předměty | Seznam rolí | Vysvětlivky               Návod
XP34SRS Polovodičové zdroje záření
Role:S Rozsah výuky:2P+2C
Katedra:13134 Jazyk výuky:CS
Garanti:Jeřábek V. Zakončení:ZK
Přednášející:Burian Z., Jeřábek V. Kreditů:4
Cvičící:Jeřábek V. Semestr:L,Z

Anotace:

Stimulovaná emise v polovodičích, homogenní a heterogenní přechod. Lasery a LEDs s dvojitou heterostrukturou. Nekoherentní ELD. Superluminisceční diody.Elektromagnetické pole v polovodičových laserech. Typy laserů a jejich vlastnosti. Vlnovodové lasery, DFB a BFR struktury. SQW a MQW lasery, kvantové jámy. Přelaďované injekční lasery. Spektrální šířka a stabilita. Charakteristiky vyzařování a optická vazby mezi zářičem a vlnovodem. Bistabilní a paměťové prvky a spínače. Polovodičové injekční, vlnovodné optické zesilovače a vlnové konvertory. Lasery a nekoherentní zářiče pro optické komunikace. Měřící metody a aplikace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: XP34SRS

Osnovy přednášek:

1. Stimulovaná emise v polovodičích
2. Homogenní a heterogenní přechod, laser s dvojitou heterostrukturou
3. Vlnovodové rezonátory, DFB a BFR struktury
4. SQW a MQW lasery, kvantové jámy
5. Elektromagnetické pole v polovodičových laserech
6. Druhy a vlastnosti laserů
7. Laditelné injekční lasery
8. Šířka spektrální čáry a časová stabilita
9. Vyzařovací charakteristiky, navázání laseru na vlnovod
10. Bistabilní a napěťové prvky, spínače
11. Nekoherentní ELD, superluminiscenční diody
12. Laserové a nekoherentní diody pro optické komunikace
13. Laserové injekční zesilovače
14. Měřicí metody, aplikace

Osnovy cvičení:

1. Měření laserových diod a LED diod CW charakteristiky - optická výkonová závislost na elektrickém proudu.
2. Měření teplotní závislosti prahového proudu laserové diody
3. Měření časové a frekvenční odezvy laserových diod a LED.
4. Měření spektrálních vlastností laserových diod a LED.
5. Přenos a kmitočtová odezva měření laserového diodového vysílače.
6. Měření výkonu optického laseru v závislosti na čerpacím výkonu.
7. Měření zesílení optického zesilovače vlákna v závislosti na čerpacím výkonu, kreditu.

Literatura:

1. B.E.A. Saleh, M.C Teich: Fundamentals of Photonics , J.Wiley and Sons, Inc., New York, 1991
2. R.G. Hunsperger: Integrated Optics: Theory and Technology, Springer-Verlag, 2002
3. D.Wood: Optoelectronic Semiconductor Device, Prentice Hall, N.Y., London, 1994
4. Ch.L. Chen: Elements of Optoelectronics&Fiber Optics, IRWIN, 1996
5. E. Seckinger: Broadband Circuits for Optical Fiber Communication, JohnWiley&Sons Ltd., New Jersey, 2005
6. G. P. Agrawal: Lightwave Technology, JohnWiley&Sons Ltd., New Jersey, 2005
Na doporučení učitele

Požadavky:

c

Předmět je zahrnut do těchto studijních plánů:

Plán Obor Role Dop. semestr
DOKP Před zařazením do oboru S
DOKK Před zařazením do oboru S


Stránka vytvořena 25.5.2024 11:50:45, semestry: Z/2023-4, Z/2024-5, L/2023-4, připomínky k informační náplni zasílejte správci studijních plánů Návrh a realizace: I. Halaška (K336), J. Novák (K336)